› bieżące
15:10 / 06.11.2013

Elbląg konsultuje - debata dla mieszkańców. Zapraszamy!

Elbląg konsultuje - debata dla mieszkańców. Zapraszamy!

fot. Konrad Kosacz

Często narzekamy, że konsultacje społeczne są słabe, fasadowe, na odczep. Zastanówmy się zatem, jak powinny wyglądać konsultacje, z których bylibyśmy jako mieszkańcy zadowoleni? Ale także, by zadowolona była strona samorządowa. Temu ma służyć debata, na którą zapraszamy 13 listopada, o godz. 17:00, do Ratusza Staromiejskiego.

Dlaczego to takie ważne? Jeszcze nigdy w Elblągu nie debatowano na temat tego, w jaki sposób Urząd Miejski powinien prowadzić konsultacje z mieszkańcami. Jest to ważne teraz, kiedy samorząd przystępuje do opracowania systemu konsultowania różnych ważnych i często trudnych tematów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Poprzez najbliższą debatę Zespół ds. konsultacji, który odpowiedzialny jest za opracowanie Regulaminu konsultacji społecznych, pyta nas, mieszkańców – jak prowadzić skuteczne konsultacje? Nasze odpowiedzi posłużą do opracowania uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.

Do kogo skierowane jest to zaproszenie?

Debata jest otwarta. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców oraz zorganizowane grupy mieszkańców, jakimi są organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje kościelne itp.

Gdzie i w jakich godzinach?

Debata rozpocznie się 13 listopada (środa) o godz. 17:00 w Ratuszu Staromiejskim. Potrwa 2-3 godziny, w zależności od liczby uczestników i ich zaangażowania. Będzie też kawa, herbata i ciastka.

Jak się przygotować do debaty?

Intuicyjnie raczej wiemy, jak powinny wyglądać dobre konsultacje społeczne. Osoby zainteresowane pogłębieniem swoich wiadomości w tym zakresie zapraszamy do lektury opracowania, które załączamy, oraz do przejrzenia poniższych stron internetowych: http://partycypacjaobywatelska.pl/, www.decydujmyrazem.pl, http://konsultacje.um.warszawa.pl/baza-wiedzy.

Jak będzie wyglądać praca?

W zależności od liczby uczestników podzielimy się na 3 lub 4 grupy warsztatowe. Każda grupa będzie obradowała w innej sali Ratusza. Każda z tych grup będzie miała swój temat do przedyskutowania. Wnioski i rekomendacje, które zostaną wypracowane przez grupę, zostaną spisane. Dyskusję będzie prowadził moderator, a sprawozdanie z przebiegu pracy sporządzi redaktor. Członkowie grupy w ciągu dwóch tygodni otrzymają sprawozdanie z pracy grupy na podane przez siebie adresy mailowe.

A ci, co nie mogą pojawić się na debacie?

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w debacie, a mają swoje przemyślenia, będą mogły przekazać je poprzez ankietę, która będzie wkrótce dostępna na stronie projektu: www.eswip.pl w zakładce Realizowane projekty / Elbląg konsultuje (wyślemy ją również drogą mailową). Termin zgłaszania uwag – do 18 listopada 2013, wysyłka na adres k.lubak@eswip.pl. Merytoryczne uwagi podpisane imieniem i nazwiskiem zostaną opracowane i opublikowane na stronie projektu.

Co się stanie z wynikami pracy?

Opracowane materiały zostaną przekazane do Zespołu ds. konsultacji. Zespół utworzony został w ramach projektu, złożony jest z urzędników, radnych i przedstawicieli Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Jego zadaniem jest opracowanie Regulaminu prowadzenia konsultacji społecznych w Elblągu. Zespół, opracowując projekt Regulaminu, będzie posiłkował się wypracowanymi w ramach debaty wnioskami. Zostanie sporządzona informacja, które wnioski zostały uwzględnione, a które nie i dlaczego. Informacja ta przekazana zostanie uczestnikom debaty na podane adresy mailowe, zostanie również zawieszona na stronie projektu.

Jakie będą następne debaty?

Powyższa debata jest pierwszą z cyklu kilku debat, w ramach których mieszkańcy będą wraz z samorządem współtworzyć system konsultacji społecznych w mieście. Następna debata odbędzie się 28 listopada o godz. 17:00 w Ratuszu Staromiejskim. Będzie dotyczyła zawartości strony internetowej przeznaczonej do konsultacji z mieszkańcami. Informacja o kolejnej debacie pojawi się odrębnie.

Tekst: Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP

4
6
oceń tekst 10 głosów 40%

Powiązane artykuły

Chcą by mieszkańcy mieli większy wpływ na losy Elbląga

27.08.2013 komentarzy 5

Wczoraj władze Elbląga postawiły na nowy pomysł dotyczący podniesienia oferty turystycznej naszego miasta. Dziś poznaliśmy nowy projekt, którego celem jest...

Konferencja na początek projektu "Elbląg konsultuje!"

04.10.2013 komentarzy 4

Projekt „Elbląg Konsultuje!” rozpoczną się od mocnego akcentu. W najbliższy piątek w Ratuszu Staromiejskim zaplanowano konferencję dotyczącą...

Mieszkańcy będą mogli decydować dzięki projektowi "Elbląg konsultuje!"

04.10.2013 komentarzy 6

Projekt "Elbląg konsultuje!" rozpoczął się dziś głośnym "uderzeniem". - Bez partycypacji samorząd nie jest w stanie funkcjonować. By...