› biznes
09:06 / 12.03.2019

Elbląg. Miasto sprzedaje działki przy Willowej. Warte około miliona zł

Elbląg. Miasto sprzedaje działki przy Willowej. Warte około miliona zł

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości niezabudowane przy ul. Willowej (obok ul. Sadowej). Jakie będzie zainteresowanie kupnem działek dowiemy się 8 kwietnia.

Na sprzedaż wystawiono niezabudowane nieruchomości miejskie  w Elblągu przy ul. Willowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, terenów użyteczności publicznej (w tym szkoły podstawowej i zabudowy sakralnej) oraz terenów inwestycyjnych, na których realizowane jest osiedle mieszkaniowe Sadowa. Tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Część nieruchomości zbywana jest wraz z przynależnym udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą tym nieruchomościom skomunikowanie z droga publiczną, tj. ul. Willową.

Na sprzedaż wystawiono 8 działek, których cena wywoławcza wynosi od  108 tys. zł do 137 tys.

Przyszli nabywcy nieruchomości  

obowiązani będą do zapewnienia sobie, własnym staraniem i na własny koszt, dojazdu do nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, w szczególności poprzez urządzenie drogi dojazdowej na działce nr 906/5

- czytamy w ogłoszeniu.

Nabywcy działek nr 906/3, 906/4, 906/6 i 906/7 zobowiązani będą do złożenia oświadczenia dotyczącego rozpoczęcia budowy do 31 grudnia 2021 roku i zakończenia budowy do 31 grudnia 2023 roku. Chodzi o kary umowne

w wysokości po 16.000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki

- zastrzegają sprzedający.

Nabywcy działek nr 906/1, 906/2, 906/8 i 906/9 zobowiązani będą również do złożenia podobnego oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminów

zobowiążą się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 19.000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki

- czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

O tym jakie było zainteresowanie kupnem działek, dowiemy się 8 kwietnia podczas pierwszego ustnego  przetargu nieograniczonego.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%