› bieżące
13:07 / 19.12.2012

Elbląg nie ma sekretarza miasta już od roku. Czy magistrat w końcu go znajdzie?

Elbląg nie ma sekretarza miasta już od roku. Czy magistrat w końcu go znajdzie?

fot. Konrad Kosacz

Urząd Miejski już od ponad roku nie ma sekretarza miasta. Władze Elbląga dwukrotnie w tym roku ogłaszały konkursy na to stanowisko. Mimo wielu kandydatów, magistrat nie zdecydował się na zatrudnienie żadnego z nich. Po dłużej przerwie, wczoraj elbląski ratusz ponownie ogłosił nabór na sekretarza miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do połowy stycznia.

Przypomnijmy, że Elbląg nie ma sekretarza od 1 grudnia 2011 r. Pełniący wcześniej tę funkcję  Jarosław Lango, został odwołany i przeniesiony do pracy w  Zarządzie Budynków Komunalnych, gdzie został Kierownikiem Działu Windykacyjno-Czynszowego.

Na początku tego roku Urząd Miejski rozpisał pierwszy konkurs na stanowisko sekretarza miasta. Wówczas do konkursu stanęły 4 osoby. Tylko jedna z nich spełniała wymagania formalne, jednak po przeprowadzonej rozmowie władze Elbląga nie zdecydowały się na jej zatrudnienie. Konkurs ponowiono w czerwcu. Spośród trzech chętnych osób, żadna z nich nie spełniała wymagań formalnych.

Urząd Miejski przewiduje, że nowy sekretarz miasta rozpocznie swoją pracę na przełomie stycznia lub lutego 2013 r. Zostanie zatrudniony na pełen etap z równoważnym czasem pracy wynoszącym  40 godzin tygodniowo.

Sekretarzem miasta może zostać osoba z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku prawo lub administracja, która odbyła co najmniej 6 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych, w tym co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w jednostkach administracji samorządowej.

Od kandydata na sekretarza magistrat wymaga dobrej, praktycznej znajomości przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa pracy, bardzo dobrej znajomości technik legislacji i zasad kontroli zarządczej oraz znajomości pojęć z zakresu prawoznawstwa. Przyszły sekretarz nie może być członkiem partii politycznych.

Wśród dodatkowych wymagań zapisano m.in. znajomość realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej oraz znajomość systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Do głównych zadań sekretarza, należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz miejskiej administracji samorządowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją pracy, przestrzeganiem porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, archiwalnych, prowadzenie spraw związanych z polityką zarządzania zasobami ludzkimi, nadzór nad obsługą klientów Urzędu Miejskiego oraz przestrzeganiem wewnętrznych procedur, procedury administracyjnej, załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

Ponadto nowy sekretarz zajmować się będzie sprawami związanymi z zapewnieniem realizacji kontroli zarządczej przez miejskie jednostki organizacyjne gminy-miasta Elbląg, inicjowaniem i opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta Elbląga w zakresie realizowanych zadań przez miejską administrację samorządową, nadzorem nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, a także  współpracą z organami kontrolnymi oraz organami administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjami pozarządowymi i politycznymi.

Na jakie zarobki może liczyć sekretarz? Objęcie tego stanowiska wiąże się z zarobkami w przedziale od 2000 zł (stawka minimalna), do 6400 zł brutto (stawka maksymalna) plus dodatek funkcyjny. Jego maksymalna wysokość wynosi 2200 zł.

Urząd Miejski na dokumenty kandydatów, czekać będzie od dziś (19 grudnia) do 15 stycznia 2013 r.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%