› bieżące
03:21 / 31.10.2018

Elbląg. Nie sprzątniesz liści z chodnika dostaniesz mandat

Elbląg. Nie sprzątniesz liści z chodnika dostaniesz mandat

fot. SM w Elblągu

Spadające liście z drzew to znak, że nadeszła już jesień. Niestety zwilgotniałe, śliskie zalegające na chodnikach wpływają na estetykę naszego miasta, ale przede wszystkim mogą być niebezpieczne dla przechodniów. 

W związku z tym Straż Miejska informuje, że właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Należy usuwać nie tylko błoto, śnieg i lód podczas zimy. Jesienią do obowiązku należy zamiatanie liści. Zebrane liście należy przeznaczyć na własny przydomowy kompost lub zapakować w worki, w tym przypadku brązowe (bio) na odpady zielone ulegające biodegradacji, które będą wywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 42. Worki zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów z terenu miasta.

Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (z późn.zm.).

Niewykonanie obowiązków, o których mowa wyżej, stanowi wykroczenie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za co grozi mandat karny w wysokości 100 zł.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%