08:15 / 30.01.2019

Elbląg. Niektóre PIT-y składamy do końca stycznia

Elbląg. Niektóre PIT-y składamy do końca stycznia

fot. archiwum elblag.net

Do końca stycznia obowiązuje termin na złożenie niektórych PIT-ów, a mianowicie PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-11, PIT-11A, ale także PIT-8C, PIT-40A oraz PIT-R należy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia.

PIT-28 -  „Ryczałtowcy"
Z końcem stycznia upływa termin na złożenie zeznania PIT-28. Do złożenia tej deklaracji zobowiązani są podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych:

osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,

PIT-16A – „Kartowicze"

Czas do końca miesiąca mają także podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej, czyli składający zeznanie PIT-16A

 PIT-19A -  osoby duchowne

Z końcem stycznia mija również termin na złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A oraz PIT-R.

Nowe zasady przesyłania informacji o dochodach przez płatników
Koniec stycznia jest również nowym terminem obowiązującym w odniesieniu do płatników, przekazujących do urzędu skarbowego informacje o dochodach, czyli najczęściej PIT-11, PIT-11A, ale także PIT-8C, PIT-40A oraz PIT-R.

Od tego roku, wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Termin przesłania tych informacji podatnikowi, nie zmienia się – nadal jest na to czas do końca lutego.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%