› bieżące
09:47 / 11.07.2019

Elbląg. Nowy komendant Straży Miejskiej

Elbląg. Nowy komendant Straży Miejskiej

fot. archiwum MOSG

Nowym komendantem Straży Miejskiej w  Elblągu został były komendant Straży Granicznej w Elblągu - Arkadiusz Kulik. 15 lipca obejmie swoje obowiązki. Poprzednim komendantem był Jan Korzeniowski, który pełnił swoją funkcję od momentu pwostania elbląskiej Straży Miejskiej

Pięć miesięcy temu pisaliśmy, że ppłk SG Arkadiusz Kulik odszedł na wcześniejszą emeryturę po 25 latach służby. Od 1992 roku służył w Placówce Straży Granicznej w Elblągu. W 2011 roku awansował na jej komendanta.  W latach 2017 – 2018 pełnił funkcję komendanta PSG w Krynicy Morskiej. Był wyróżniony Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Odznaką Straży Granicznej. 

Arkadiusz Kulik nie chciał być emerytem i wystartował w konkursie na komendanta Straży Miejskiej. Od  15 lipca rozpocznie urzędowanie. To jego obowiązki m.in.

- organizowanie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej w Elblągu oraz kierowanie jej 
   działalnością;
-  właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
-  sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostki; 
- współpraca  z  podmiotami  działającymi   w  sferze   bezpieczeństwa   i  porządku   publicznego   
   m.in. z Policją, Strażą Pożarną i innymi jednostkami.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%