11:08 / 14.06.2017

Elbląg: odblask dla babci i dziadka

 Elbląg: odblask dla babci i dziadka

Komenda Miejska Policji w Elblągu wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Starostwem Powiatowym w Elblągu była organizatorem konkursu plastycznego pt. „Odblask dla babci i dziadka”. Wygrała Zuzanna Rozenbajgier z Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku.

Do końca kwietnia b.r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powiatu elbląskiego, mogły nadsyłać swoje prace do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała te, które były artystyczną wypowiedzią na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i propagowały idę noszenia elementów odblaskowych przez osoby starsze.

Jak mówi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Tomasz Krawcewicz,  podstawowymi celami konkursu były:

  • promocja powiatu elbląskiego,

  • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,

  • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach z elementami odblaskowymi,

  • popularyzowanie noszenia elementów odblaskowych wśród dzieci i osób starszych,

  • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym,

  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dziec

  • Plakaty mają zostać rozpowszechnione na terenie naszego powiatu. Mają znaleźć się na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości. Będą zachęcać niechronionych uczestników ruchu drogowego do noszenia w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Dziś w Starostwie Powiatowym Komendant Miejski Policji mł. insp. Robert Muraszko wręczył nagrody laureatom konkursu. Zwyciężczynią – autorką pracy, której nazwisko znalazło się na plakacie jest Zuzanna Rozenbajgier z Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%