› inwestycje drogowe
02:32 / 22.11.2019

Elbląg. Odnowa nawierzchni tej ulicy coraz bliżej

Elbląg. Odnowa nawierzchni tej ulicy coraz bliżej

Tylko jedna firma zgłosiła się na ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu. I to ona wygrała przetarg. 

W Biuletynie Informacji Publicznej  4 listopada ukazała się wiadomość dotycząca otwarcia ofert w przetargu na na wykonanie dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu.
Zgłosiła się tylko jedna firma - NEOX sp. z o.o. z Gdańska i zaproponowała cenę 15 tys. 670 zł. Zapewnia, że wykonana dokumentację projektową wraz z niezbędnymi wnioskami do 10 lutego przyszłego roku.

Przed otwarciem ofert urzędnicy podali, że sfinansowanie zamówienia przeznaczono  18 tys. 450 zł.  O tym, że  firma z Gdańska otrzymała kontrakt zdecydowała nie tylko cena (60 procent), ale także doświadczenie projektanta (40 proc.). 

Oto szczegóły zamówienia:

Dokumentacja projektowa musi zawierać

m.in. rysunki w skali 1:500 z określeniem zakresu koniecznych robót,

projektowane przekroje konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi - jezdnie, chodniki, itp., spadki  dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników. Do tego opis techniczny i technologa wykonania robót.

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje także odnowę i wzmocnienie nawierzchni jezdni tj. wykonanie co najmniej wymiany warstwy ścieralnej z  niezbędnym wyprofilowaniem istniejącej/sfrezowanej nawierzchni z dodatkowym wykonaniem warstwy wiążącej.  

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%