› inwestycje drogowe
11:18 / 12.07.2018

Elbląg. Po raz trzeci szukają wykonawcy modernizacji zajezdni

Elbląg. Po raz trzeci szukają wykonawcy modernizacji zajezdni

fot. archiwum elblag.net

Po raz trzeci ogłoszono dziś (12.07) przetarg na roboty budowlane inwestycji: modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej. Poprzednimi przetargami nie była zainteresowana żadna firma.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

Przypomnijmy. Miasto za trzecim podejściem wyłoniło firmę, która wykonała projekt przedsięwzięcia. Na pierwsze i drugie ogłoszenie o przetargu na wykonawcę prac budowlanych nie zgłosiła się żadna firma. Zapadły decyzje o unieważnieniu.

Dziś (12.07) ukazało się trzecie ogłoszenie o przetargu. O tym ile firm się zgłosiło dowiemy się 30 lipca. Jeśli sie uda wyłonić wykonawcę, zakończy on inwestycję do 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Zakres zamówienia obejmował:

1)     wykonanie rozbiórki istniejącej hali stalowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
2)    budowę nowej hali postojowej taboru tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
3)    budowę torowiska tramwajowego na terenie zajezdni tramwajowej i wykonanie robót drogowych przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
4)    budowę trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej 91 w Elblągu,
5)    wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych, c.o. oraz usunięcie kolizji związanych z realizacją robót wymienionych powyżej w poz. 1)-4) SIWZ,
6)    przebudowę peronów przystanków tramwajowych na wysokości Dworca PKP przy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu wraz z budową odcinka chodnika oraz montaż elementów małej architektury na ww. peronach i na Placu Dworcowym wraz z uzbrojeniem, obejmującej między innymi zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej, biletomatów, gabloty informacyjnej, stojaków rowerowych, wiat pasażerskich, koszy na śmieci, wyposażenie istniejących wiat na pętli autobusowej w oświetlenie i wymianę źródeł światła na pętli autobusowej na LED-y.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%