› zagrożenia i utrudnienia
09:34 / 06.11.2019

Elbląg. Problemy mieszkańców ulicy Lotniczej

Elbląg. Problemy mieszkańców ulicy Lotniczej

Radny Paweł Kowszyński ponownie złożył interpelację do prezydenta Elbląga, w sprawie ul. Lotniczej. Nawet kilka dni po opadach deszczu znajdujące się tam dwa przejścia dla pieszych są zalane wodą.

Mieszkańcy byli zbulwersowani fatalnym stanem ul. Lotniczej. Zgłosili to radnemu Pawłowi Kowszyńskiemu, który złożył w lutym tego roku interpelację do Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga. Wyjaśniał on, że nie ma pieniędzy na ten cel w budżecie na 2019 rok.  Nie przewidziano też, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2035, kompleksowej przebudowy ul. Lotniczej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Jednak Departament Zarządu Dróg zlecił w lutym roboty konserwacyjne polegające na frezowaniu najgorszych odcinków drogi, jak również wykonanie remontu cząstkowego na pozostałym odcinki drogi. 

W drugim kwartale po uruchomieniu wytwórni mas bitumicznych jest planowane ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na uszkodzonych odcinkach

- zapewniał prezydent. 
 
Jeśli chodzi o zastoiska wody, to Witold Wróblewski informował, że wiosną ponownie dokonana będzie wizja lokalna, której celem będzie ustalenie zakresu  niezbędnych prac utrzymaniowych eliminujących zgłaszany przez mieszkańców problem. Prezydent przypomina, że ten odcinek drogi nie ma kanalizacji deszczowej.  

Jednak według mieszkańców i radnego Pawła Kowszyńskiego sytuacja nie uległa zmianie. 

Nawet kilka dni po opadach deszczu znajdujące się na ulicy Lotniczej dwa przejścia dla pieszych są zalane wodą i nie można ich normalnie pokonać. Dotyczy to przejść dla pieszych przy byłym gimnazjum nr 7 oraz przy sklepie Lewiatan 

- napisał radny.

Podkreśla on, że taki stan utrzymuj się od czasu budowy wiaduktu na zatorze i do dnia dzisiejszego nie został naprawiony.

 Interpelowałem w tej sprawie w lutym - interpeluję dzisiaj, albowiem stan ten nie uległ poprawie

- argumentuje radny.   
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%