› bieżące
09:13 / 27.03.2019

Elbląg. Radni zdecydują jaka będzie bonifikata

Elbląg. Radni zdecydują jaka będzie bonifikata

fot. archiwum elblag.net

Podczas jutrzejszej (28.03) sesji radni zdecydują o wielkości bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność miasta, z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie ustawą z 20 lipca ubiegłego roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prezydent miasta, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia.

Taki projekt uchwały został przygotowany na jutrzejszą (28.03) sesję. Chodzi o udzielenie bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo w wysokości:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Bonifikata  nie przysługuje, gdy osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe posiadają zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu  użytkowania wieczystego.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%