› budownictwo mieszkaniowe
09:07 / 22.11.2019

Elbląg. Radni zdecydują o nowej lokalizacji budynków mieszkaniowych

Elbląg. Radni zdecydują o nowej lokalizacji budynków mieszkaniowych

fot. archiwum Elblag.net

Radni w ubiegłym roku zdecydowali o tym, że Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzyma w aporcie budynek po III Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Saperów 14 f. Niestety okazało się, iż ze względu na przepisy bhp i ppoż. nie jest to możliwe. Ustalono nową lokalizację przy ulicach Obrońców Pokoju i Wiejskiej. Znów zależy od radnych czy poprą nową propozycję. 

III Liceum Ogólnokształcące przeprowadziło się do budynku po Gimnazjum nr 9. Pusty obiekt jest w gestii Zarządu Budynków Komunalnych. 13 września ubiegłego roku podczas sesji radni zdecydowali, że Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzyma w aporcie ten budynek, przy ul. Saperów 14 f. Okazało się jednak, że nie będzie to możliwe.

Po szczegółowej analizie tej lokalizacji ustalono, że przebudowa tej części budynku użytkowego na mieszkania ograniczy sprawne funkcjonowanie Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, zajmującej część budynku przy ul. Saperów 14E. Problem dotyczy bezpieczeństwa użytkowników szkoły ponieważ zostaną zamknięte drogi ewakuacyjne prowadzące do drugiej klatki schodowej. Budynek jako całość nie spełniałby wówczas wymaganych przepisów bhp i ppoż.

- wyjaśniał Łukasz Mierzejewski z zespołu prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ustaliło nową lokalizację w kompleksie o łącznej powierzchni około 1,09 ha, położonym przy ulicach Obrońców Pokoju i Wiejskiej. Są to tereny komunalne. W związku z tym na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada przygotowano projekt uchwały: 

Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, jako wkład niepieniężny (aport), prawa własności nieruchomości, w postaci niezabudowanych działek, stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

Od radnych będzie zależało czy na terenie działek przy ulicach Wiejskiej i Obrońców Pokoju powstaną budynki mieszkaniowe. 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%