› bieżące
00:28 / 09.05.2019

Elbląg. Radny pyta o Górę Chrobrego. Prezydent...

Elbląg. Radny pyta o Górę Chrobrego. Prezydent...

fot. archiwum elblag.net/Marcin Mongiałło

Radny Paweł Kowszyński złożył interpelację – zapytanie, co dalej z Górą Chrobrego. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga odpowiada, że nie może udzielić konkretnej odpowiedzi, ponieważ trwają negocjacje z właścicielem. Po zakończeniu prac zespołu informacje będą ujawnione.

Na  około 8 hektarach dzierżawionych od miasta przez Przedsiębiorstwo Turystyczne "Góra Chrobrego" spółka z o.o. w Elblągu, funkcjonował ośrodek sportów zimowych. W maju 2016 roku dzierżawca terenu wystąpił z wnioskiem o przejęcie w całości przez miasto nakładów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich. Podjął decyzję o likwidacji Przedsiębiorstwa i zamknięciu działalności w 2018 roku. 29 marca ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Turystyczne "Góra Chrobrego" spółka z o.o. złożyło wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.

30 listopada 2018 r. miasto przychyliło się do wniosku. Podczas sesji w dniu 28 marca tego roku radni podjęli decyzję:

Mając na uwadze dotychczasową funkcję rekreacyjną Góry Chrobrego, w tym uprawianie narciarstwa zjazdowego, zasadnym jest przejęcie przez Gminę Miasto Elbląg nakładów istniejącej infrastruktury niezbędnej do utrzymania obecnie funkcjonującej działalności związanej ze sportami zimowymi, a także dalsze planowanie rozwoju tego terenu i oferowanych na nim usług

- czytamy  w uzasadnieniu uchwały w sprawie dalszych losów Góry Chrobrego.

Radny  Paweł Kowszyński  w interpelacji – zapytaniu prosił o wyjaśnienie jak będzie funkcjonował stok narciarski na Górze Chrobrego:

Jakie są potrzebne nakłady? Jakie będą przewidywane skutki finansowe?
Kto miałby zarządzać Górą Chrobrego? Jednostka miejska, czy zewnętrzny operator, dzierżawca, najemca?
Jeżeli miasto przejmie infrastrukturę, to co będzie z nią dalej?

Dodatkowo radny zwrócił się o szczegółowe informacje dotyczące m.in. analizy przedsięwzięcia przez rzeczoznawców i specjalistów.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga odpowiada, że aktualnie on sam i zespół powołany przez niego prowadzi negocjacje z właścicielem. Celem jest m.in. ustalenie wartości nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego i rozważnie możliwości wykupu nakładów istniejącej infrastruktury.

Nie udzielił jednak odpowiedzi na pytania radnego, ponieważ:

zgodnie z ustaleniami przyjętymi wspólne z właścicielem składników majątkowych szczegóły negocjacji nie mogą być udostępniane stronom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno wykazu urządzeń i sprzętu, jak i spraw finansowych. Po zakończeniu praca zespołu, informacje te będą mogły zostać ujawnione i przekazanej

- zapewniał  prezydent Elbląga.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%