› bieżące
10:25 / 02.07.2013

Elbląg rozbudowuje system telemetrii dla sieci ciepłowniczej

Elbląg rozbudowuje system telemetrii dla sieci ciepłowniczej

fot. elblag.net

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uruchomiło już stacjonarny system telemetryczny do radiowego zdalnego odczytu ciepłomierzy. System obejmuje swym zasięgiem 780 ciepłomierzy. Do roku 2016 do systemu telemetrii ma zostać dołączonych kolejnych 800 ciepłomierzy.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej tworzy system telemetryczny dla swojej sieci ciepłowniczej. Właśnie oddano do użytku stacjonarny system telemetryczny do radiowego zdalnego odczytu ciepłomierzy. Obejmuje on 780 ciepłomierzy.

- Zalety zdalnego systemu odczytów radiowych to przede wszystkim: szybkie uzyskiwanie danych odczytowych jednocześnie od wszystkich odbiorców ciepła oraz natychmiastowe i bezproblemowe zasilenie ww. danymi systemu bilingowego; wyeliminowanie konieczności wchodzenia do obiektów w celu dokonania odczytu urządzenia pomiarowego; poprawienie poczucie bezpieczeństwa i prywatności domowników; możliwość wykonania odczytów pomimo nieobecności domowników; wyeliminowanie ryzyka pomyłki odczytu związanego z czynnikiem ludzkim; skróceniem czasu odczytu wszystkich ciepłomierzy objętych systemem – wskazuje EPEC.

Do roku 2016 do systemu telemetrii ma zostać dołączonych kolejnych 800 ciepłomierzy. EPEC wskazuje, że dzięki zdalnemu systemowi odczytu ciepłomierzy pojawiła się możliwość stworzenia aplikacji, która pozwoli na udostępnianie przez EPEC zgromadzonych informacji wszystkim zainteresowanym objętym systemem telemetrii. Taka aplikacja byłaby dostępna za pośrednictwem Internetu.

- Odbiorcy ciepła mieliby możliwość stałego wglądu w aktualne dane dotyczące zużycia ciepła w swoich obiektach – wyjaśnia EPEC.

EPEC zarządza siecią ciepłowniczą Elbląga. Składa się na nią 137,92 km sieci wysokoparametrowych oraz 50,94 km sieci niskoparametrowych. Głównym źródłem ciepła dla miasta jest należąca do koncernu Energa Elektrociepłownia Elbląg (zainstalowana moc elektryczna 49 MWe i cieplna 330 MWt). Kolejnym źródłem jest należąca do EPEC Ciepłownia Dojazdowa o mocy nominalnej 40 MWt.

 

11
0
oceń tekst 11 głosów 100%