› inwestycje miejskie
02:37 / 18.04.2019

Elbląg. Szansa na udogodnienia dla pasażerów tramwajów

Elbląg. Szansa na udogodnienia dla pasażerów tramwajów

fot. archiwum elblag.net

Żadna firma nie zgłosiła się na przetarg na przebudowę peronów przystanków tramwajowych, montaż tablic informacji pasażerskiej, biletomatów, gabloty informacyjnej, stojaków rowerowych, wiat pasażerskich. Teraz ukazało się ogłoszenie o zawarciu umowy z wolnej ręki.  

Z zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego”  nie ma jeszcze tylko wykonawcy ostatniej części inwestycji. Ogłoszono przetarg, którym nie był zainteresowany żaden wykonawca. Teraz miasto podjęło decyzję o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki. Oto uzasadnienie: 

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.5.2019.AŁ nie zostały złożone żadne oferty. Z uwagi na wystąpienie powyższej okoliczności Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Oto szczegóły zamówienia.

a) przebudowa peronów przystanków tramwajowych na wysokości Dworca PKP przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu wraz z budową odcinka chodnika oraz wykonaniem elementów małej architektury na ww. peronach i na Placu Dworcowym wraz z uzbrojeniem, obejmującym między innymi zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej, biletomatów, gabloty informacyjnej, stojaków rowerowych, wiat pasażerskich, koszy na śmieci,

b) wyposażenie istniejących wiat na pętli autobusowej w oświetlenie i wymiana źródeł światła na pętli autobusowej na LED-y.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%