› biznes
11:10 / 04.02.2020

Elbląg. To na razie jest ściernisko, ale będzie...

Elbląg. To na razie jest ściernisko, ale będzie...

fot. archiwum elblag.net

Dziś (4.02) ukazała się informacja o sprzedaży komunalnej nieruchomości niezabudowanej, przy ul. Krótkiej. Nabywca do końca 2025 roku musi wybudować centrum usługowe z wielopoziomowym parkingiem. 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się wiadomość o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3304 ha, położonej w Elblągu, przy ul. Krótkiej 6-7. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości o przeznaczeniu usługowo-handlowym i mieszkalnym oraz Parku Planty. Sprzedawany teren zachodnią granicą styka się z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 503. Część nieruchomości posiada nasadzenia w postaci drzew liściastych i krzewów. 

O tym jakie będzie zainteresowanie inwestorów dowiemy się 6 kwietnia. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  912 tys. 500 zł

Nieruchomość jest przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Nabywca winien zrealizować  centrum usługowe z wielopoziomowym parkingiem  około 200 miejsc postojowych. Zobowiązany jest do wybudowania ciągu pieszego o minimalnej szerokości sześciu metrów. Znajdująca się na tym terenie forma przestrzenna, autorstwa Mieczysława Wiśniewskiego, musi być na koszt nabywcy przeniesiona w miejsce uzgodnione z miastem oraz raz Galerią EL w Elblągu.

To nie wszystko. Jeśli nowy właściciel nie rozpocznie zabudowy do dnia 31 grudnia 2023 roku i nie zakończy jej w terminie  31 grudnia 2025 roku grożą mu kary pieniężne w wysokości po 90 tys. zł  za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Nabywca dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty jednego miliona złotych. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2037 roku.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%