› biznes
09:37 / 10.04.2019

Elbląg. Walka o wieżę telefonii komórkowej

Elbląg. Walka o wieżę telefonii komórkowej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadomiło o uchyleniu decyzji prezydenta Elbląga o lokalizacji wieży telefonii komórkowej przy ul. Witkiewicza. Niezadowolonym przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Firma P4 Sp. z o.o. w Warszawie  4 września ubiegłego roku złożyła wniosek w Urzędzie Miejskim w Elblągu w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na:

budowie wolnostojącej wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu.

W dokumencie były braki i spółka została zobowiązana do ich usunięcia. Firma uczyniła to 14 listopada, a pięć dni później w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się obwieszczenie prezydenta Elbląga o możliwości składania uwag w tej sprawie.

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyło dwóch elblążan. SKO  przyznało im rację, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i zdecydowało o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Niezadowolonym przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%