› biznes
12:57 / 08.08.2019

Elbląg. Ważna informacja od Energa Obrót. Chodzi o niższe stawki

 Elbląg. Ważna informacja od Energa Obrót. Chodzi o niższe stawki

Publikujemy komunikat firmy Energa Obrót w sprawie niższych cen i stawek za energię elektryczną.

Do 13 sierpnia odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
• mikro- i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnikami prowadzącymi działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
• szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
• jednostkami sektora finansów publicznych – w tym m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne – (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
• innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, jakie nie posiadają osobowości prawnej,

mogą złożyć oświadczenie, aby skorzystać z niższych cen i stawek za energię elektryczną. Złożenie oświadczenia daje możliwość rozliczania uprawnionych podmiotów w drugim półroczu 2019 roku według cen i stawek, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Wzór oświadczenie można pobrać na stronie www.energa.pl i dostarczyć do Energi Obrotu:
• poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl,
• pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
• osobiście w salonie sprzedaży.
Uwaga! Klienci indywidualni nie muszą składać takiego oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za energię elektryczną. Korzystniejsze rozliczenie w 2019 roku gwarantuje im ustawa [1].

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538 z późn. zm.)

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%