› dzieci i rodzina
12:05 / 03.12.2019

Elbląg. Wiemy kiedy wyremontują boiska szkolne

Elbląg. Wiemy kiedy wyremontują boiska szkolne

fot. archiwum Elblag.net

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę boisk przy:  Szkole Podstawowej Nr 21, SP Nr 18 i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1. Zainteresowane firmy zaoferowały wyższe ceny niż zaproponowało miasto. Wybrano firmę z Żukowa, ponieważ decydowała nie tylko cena, ale okres gwarancji i aspekt społeczny. 29 maja 2020 roku planowane jest zakończenie prac. 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na przebudowę trzech szkolnych boisk. Przy Szkole Podstawowej Nr 18 i SP 21 powstanie boisko poliuretanowe i wielofunkcyjne z piłkochwytami oraz wykonane zostaną roboty przygotowawcze do budowy hali namiotowo-szkieletowej. Dodatkowo przy SP Nr 21 planowane są roboty przygotowawcze do budowy obiektu szatniowo-sanitarnego. Przy SOSW Nr 1 powstanie podobne boisko. Przed rozpoczęciem robót firma przygotuje teren i rozbierze istniejący sprzęt. We wszystkich trzech inwestycjach przewidywane jest zagospodarowanie terenu zielenią.

Zainteresowane firmy zaoferowały jednak więcej niż zaproponowało miasto.

W przypadku boiska przy SP 18 miasto oceniło koszt inwestycji na 533 tys. zł. Najtańsza oferta wyniosła 710 tys. zł.

Przy SP 21 miasto oszacowało koszt na 619 tys. zł, a najtańsza oferta to 765 tys. zł.

Boisko przy SOSW oceniono na 237 tys. zł, a najtańsza oferta to 257 tys. zł.

Wygrała „najtańsza” firma z Żukowa. Wykona trzy boiska. Urzędnicy wzięli pod uwagę nie tylko cenę, ale i okres gwarancji – 60 miesięcy i zatrudnienie 5 osób bezrobotnych. 

29 maja 2020 roku planowane jest zakończenie prac. 
 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%