› inwestycje drogowe
12:04 / 10.06.2019

Elbląg. Wiemy kto i za ile wyremontuje ulicę Mazurską

Elbląg. Wiemy kto i za ile wyremontuje ulicę  Mazurską

fot. Pixabay

Miasto ogłosiło przetarg na budowę odcinka ulicy Mazurskiej. Zgłosiły się cztery firmy. Wygrała Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Inwestycję wykona za 1,8 miliona zł. Na początku przyszłego roku droga powinna być wyremontowana.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na „Budowę odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”.

Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się wykonanie:

- odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej,
- odwodnienia drogi poprzez kanalizację deszczową z odprowadzeniem wody poprzez separator substancji ropopochodnych wylotem do cieku,
- oświetlenia drogi,
- usunięcia kolizji nowo budowanej drogi z infrastrukturą techniczną,
- przebudowy chodnika wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Mazurskiej nr 401238N.

Zgłosiły się cztery firmy. Przed otwarciem ofert urzędnicy podali, że miasto może zapłacić 1,925 miliona zł. „Najtańsza” firma Colas Polska Sp. z o.o. zaoferowała 1,816 miliona zł, nieco "droższe" było Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. - 1,893 miliona zł. Wygrała firma Colas Polska Sp. z o.o.

Zakończenie robót budowlanych: do 150 dni od przekazania terenu budowy. 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%