› bieżące
02:05 / 06.07.2019

Elbląg. ZUS daje pieniądze na...

Elbląg. ZUS daje pieniądze na...

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019  r.

Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
•nie zalegają z opłacaniem podatków;
•nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
•nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
•nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani
Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:
•bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
•urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
•oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
•ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
•urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
•sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
•sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
•środki ochrony indywidualnej.
W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Szczegółowe informacje zamieściliśmy na naszej stronie internetowej, pod adresem www.zus.pl/prewencja. Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  
województwa warmińsko-mazurskiego 
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%