09:26 / 13.02.2018

Elbląscy uczniowie na praktykach w Hiszpanii

Elbląscy uczniowie na praktykach w Hiszpanii

fot. ZSIŚiU w Elblągu

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu wyjechali  na zagraniczny staż zawodowy, tym razem do  hiszpańskiej  Sewilli. Było to możliwe dzięki realizacji w szkole projektu „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

ZSIŚiU realizuje projekt we współpracy z hiszpańską firmą przyjmującą euroMind. 
W ramach niego grupa  16 uczniów  i  2 opiekunów wyjechała na 2-tygodniowy staż zawodowy do Sewilli. Uczestnicy projektu to uczniowie kształcący się w zawodach:  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik usług fryzjerskich. Praktyki zawodowe będą odbywały się szkole SAFA oraz  w salonach fryzjerskich w Sewilli. 
      
Uczniowie już od września przygotowywali się do wyjazdu  i uczestniczyli 
w przygotowaniach: językowym, pedagogicznym, kulturowym oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Głównymi celami projektu w odniesieniu do uczestników są m.in.: poznanie  unijnego rynku pracy,  poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, poznanie 
i praktyczne wykorzystanie nowych technik w branży fryzjerskiej 
i technologii w branży odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania  hiszpańskiego systemu kształcenia, będą doskonalić język hiszpański w czasie zajęć kursowych, a także  poszerzą  swoje kompetencje międzykulturowe. EuroMind przygotował program kulturalny, który umożliwi uczniom  poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. Odbędą się wycieczki do Malagi i Kadyksu a młodzież  podczas spacerów pozna także  najciekawsze  miejsca  Sewilli. 
    
W Hiszpanii uczestnicy będą mieli  zapewnione zakwaterowanie 
i wyżywienie.  Zagraniczne praktyki uczniów ZSISiU, potwierdzone będą  certyfikatami 
i dokumentem  Europass -Mobilność poświadczającym nabyte umiejętności. 
Z pewnością praktyki w Andaluzji będą dla uczniów cennym doświadczeniem osobistym 
i zawodowym oraz zwiększą ich atrakcyjność na europejskim rynku pracy. 

Koordynator projektu
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%