› bieżące
06:12 / 23.04.2013

Elbląska uczelnia będzie kształciła pracowników bezpieczeństwa wewnętrznego

Elbląska uczelnia będzie kształciła pracowników bezpieczeństwa wewnętrznego

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otwiera nowy kierunek studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne.

- Cieszymy się niezmiernie, że jako jedyna elbląska uczelnia otrzymaliśmy ww. uprawnienia i mamy nadzieję, że dzięki tym studiom powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Ministerstwo oceniło pozytywnie nie tylko sama koncepcje kształcenia, ale również bazę dydaktyczną. Udało nam się stworzyć zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej – mówi kanclerz EUH-E mgr Henryk Fall.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Kierunek ten przygotowuje również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

- Atrakcyjność tego kierunku z pewnością wiąże się z faktem, że praca w różnych jednostkach administracji państwowej kojarzona jest ze stabilnym i pewnym zatrudnieniem, co stanowi dużą zachętę, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na rynku pracy - stwierdza prof. Andrzej Sylwestrzak, dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii EUH-E. - Umowa o pracę, wypłacana terminowo pensja i uregulowany czas pracy - to dzisiaj niewątpliwe atuty potencjalnego pracodawcy. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy - zaznacza prof. A. Sylwestrzak. - Bezpieczeństwo wewnętrzne to przede wszystkim kierunek interdyscyplinarny, łączy w sobie zarówno teorię, jak i praktykę.

Perspektywy po tym kierunku to nie tylko, jak się wielu przyszłym studentom wydaje, praca w służbach specjalnych. Studia przygotowują m.in. do pracy w sztabach kryzysowych w przypadku klęsk żywiołowych, są także świetnym uzupełnieniem dla osób, które już zajmują się zabezpieczeniem obrony cywilnej, pracują w straży pożarnej, policji czy służbie celnej.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%