07:26 / 23.09.2014

Elbląskie mosty w dziesiątce Top Inwestycji Polski Wschodniej

Elbląskie mosty w dziesiątce Top Inwestycji Polski Wschodniej

fot. nadesłane

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu, w skład której weszła budowa dwóch mostów zwodzonych na Starym Mieście w Elblągu, zdobyła nagrodę „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”.

Nagrodę, która została przyznana w miniony czwartek w Białymstoku podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, odebrała Elżbieta Gieda z Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM.

Elbląski projekt, dofinansowany przez Unię Europejską znalazł się pośród 10 inwestycji z całej Polski wschodniej, które dotyczyły inwestycji komunalnych. Uroczysta gala, impreza towarzysząca Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG), zgromadziła wielu znamienitych gości - uczestników Kongresu, który 18 i 19 września odbywa się w Białymstoku, samorządowców, dyplomatów, polityków, ekspertów.

Redakcja  serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014. To najciekawsze inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców wschodniej części kraju w ostatniej dekadzie. Głosowali także internauci, w głosowaniu czytelników Portalu Samorządowego oddano łącznie niemal 70 tys. głosów.

- Tematyka Polski Wschodniej zajmowała szczególne miejsce na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Uznaliśmy, że warto podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego pokazać dobre praktyki, przykłady inwestycji które budują atrakcyjność Polski Wschodniej - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator WKG. - Co ważne, z rozmów podczas WKG rodzą się konkretne projekty - dodał.

Projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw wschodniego regionu Polski w ostatnich dziesięciu latach, zasługujące zdaniem ekspertów na tytuł Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014, to:

1. Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej w Białymstoku (koszt inwestycji to 13,5 mln zł),

2. Centrum Geoedukacji w Kielcach (32,3 mln zł),

3. Port Lotniczy Rzeszów - budowa nowego terminalu pasażerskiego (blisko 100 mln zł),

4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (38,5 mln zł),

5. Przygotowanie terenów w Białymstoku dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (50,2 mln zł),

6. Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych (77,242 mln zł),

7. Regionalne centrum kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii w Rzeszowie (12 mln zł),

8. Budowa miniprzystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w województwie warmińsko-mazurskim (6,698 mln zł),

9. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie (ponad 0,5 mld zł),

10. Blok kogeneracyjny opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie (40,9 mln zł).

Przyznano także dwa wyróżnienia specjalne. Pierwszą wyróżniono budowę pijalni wód mineralnych, tężni, parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego w uzdrowisku Gołdap (koszt niemal 40 mln zł). Drugą - inwestycję poprawiającą gospodarkę wodno-ściekową aglomeracji Ełk (92,8 mln zł).

Co trzeba wiedzieć o elbląskim projekcie?

Inwestycja polegała na przebudowie dwóch dotychczasowych kładek pieszych, które stanowiły barierę dla swobodnej żeglugi w Elblągu. W wyniku realizacji projektu powstały dwa mosty zwodzone, jeden w ciągu ulicy Studziennej, drugi w ciągu ulicy Mostowej.

Celem inwestycji była poprawa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu w zakresie obsługi żeglugi pasażerskiej i turystycznej. Realizacja mostów zwodzonych w miejscu poprzednio istniejących kładek umożliwiła dostęp do wszystkich akwenów i nabrzeży Portu Morskiego w Elblągu, także zlokalizowanych wzdłuż rzeki Elbląg powyżej mostu drogowego w ciągu Alei Tysiąclecia

7
0
oceń tekst 7 głosów 100%