› bieżące
19:44 / 10.01.2013

Elbląskie podwórka w końcu doczekają się remontów

Elbląskie podwórka w końcu doczekają się remontów

fot. Konrad Kosacz

Jest szansa, że obraz brudnych i zaniedbanych podwórek w Elblągu przejdzie w końcu do historii. Urząd Miejski w Elblągu, w ramach programu  Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko chce dofinansowywać projekty wspólnot mieszkaniowych, które zdecydują się na przejęcie takich terenów i ich modernizację. Wspólnoty muszą mieć tylko odpowiednią koncepcję zmian i zabezpieczone środki na ich wykonanie.

Od wielu lat mieszkańcy naszego miasta narzekają na zaniedbane, brudne, błotniste podwórza. Bolączką elblążan jest także brak miejsc parkingowych przy domach, zdewastowane place zabaw czy rozwalające się chodniki. Teraz jest szansa na poprawę stanu naszych podwórzy. Urząd Miejski, w ramach realizacji Wieloletniego Programu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi chce, aby tereny przyległe do nieruchomości przejmowały na własność lub w dzierżawę wspólnoty mieszkaniowe. Dlatego Magistrat zapewnia też wsparcie finansowe dla wspólnot na poprawę estetyki tych terenów.

- W ubiegłym roku radny Robert Turlej zgłaszał na jednej z sesji wniosek o wprowadzenie w mieście programu skierowanego na pomoc mieszkańcom w celu upiększania podwórzy domów – mówi wiceprezydent Tomasz Lewandowski. – My z kolei przygotowywaliśmy program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. W ten sposób powstał projekt Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko.

Miasto udziela bonifikat finansowych tym wspólnotom mieszkaniowym, które przejmują na własność przyległe tereny. Magistrat chce także współfinansować poprawę ich estetyki.

- Wspólnoty mogą liczyć na dofinansowanie projektów w wysokości od 20 do nawet 70 proc. zakładanych inwestycji – mówi wiceprezydent Lewandowski. – Warunkiem jest jednak przejęcie przez wspólnotę przyległego terenu na zasadzie kupna lub wydzierżawienia gruntu od miasta.

Urząd Miejski chętnie pomoże w remontach tych podwórzy, widząc w tym możliwość większej estetyzacji terenów miasta, aktywizację mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, wzrost zainteresowania elblążan swoim najbliższym otoczeniem.

Co mogą, w ramach współpracy z miastem wykonać mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych na swoim terenie? Chociażby nowe chodniki, remont dróg dojazdowych, modernizację lub budowę nowych placów zabaw, utwardzenie terenu, wykonanie ławek, miejsc do gier sportowych dla dzieci itp.  

- Wspólnoty muszą posiadać projekt techniczny, którego wykonanie też może uzyska dofinansowanie oraz muszą być prawnym właścicielem przyległego terenu na zasadzie zakupu od miasta lub dzierżawy. Wtedy mogą starać się o dofinansowanie Urzędu w wykonanie zaplanowanych zmian – wyjaśnia Zbigniew Musiejuk, wicedyrektor departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM.

Jak zapewnia wiceprezydent Tomasz Lewandowski, wkrótce miasto ogłosi konkurs dla wspólnot mieszkaniowych na składanie wniosków dotyczących inwestycji w przydomowe podwórka. Specjalnie powołana komisja będzie oceniała złożone wnioski.

- Wspólnoty zostaną podzielone na dwie kategorie konkursowe – małe do 7 lokali i duże, które liczą powyżej 7 lokali – mówi wiceprezydent Lewandowski. – Chcemy, aby mała wspólnoty nie musiały konkurować z wnioskami tych dużych.
Wnioski wspólnoty będą mogły składać co roku do 30 września. Kwota o dofinansowanie inwestycji nie będzie jednak mogła przekroczyć 54 tys. zł.

- Chciałem podziękować prezydentowi oraz wszystkim urzędnikom, że podjęli się przygotowania takiego programu. Kiedy składałem swoją interpelację w ubiegłym roku, wiedziałem, że wiele wspólnot chciałoby zrobić niezbędne remonty w swoim otoczeniu. Zawsze jednak brakowało na to środków finansowych. Dzięki dofinansowaniu projektów wspólnot z budżetu miasta, jest w końcu szansa na zmianę wizerunku naszych podwórzy. Te brzydkie znikną w końcu z krajobrazu miasta – mówi radny Robert Turlej.

6
0
oceń tekst 6 głosów 100%