› bieżące
14:45 / 06.08.2012

Elbląskie szkoły otrzymają nowe komputery

Elbląskie szkoły otrzymają nowe komputery

fot. elblag.net

Sześć szkół ponadgimnazjalnych z Elbląga już wkrótce wzbogaci się o nowoczesne sale komputerowe. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie na adaptację i wyposażenie szkolnych pracowni, w celu poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach projektu „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”, nowe sale komputerowe zyskają: Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz IV Liceum Ogólnokształcące.

Realizacja zadania umożliwi: doposażenie pracowni informatycznych w wymienionych szkołach,  dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia, poszerzenie zakresu kształcenia i dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu to prawie 1,6 mln zł. Miasto Elbląg zdobyło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 1,3 mln zł. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%