› bieżące
14:05 / 21.06.2012

Elblążanin na dłużej prezesem Lotosu

Elblążanin na dłużej prezesem Lotosu

fot. Rafał Kadłubowski

Przez kolejne trzy lata Grupą Lotos S.A. nadal zarządzał będzie Paweł Olechnowicz. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza koncernu paliwowego. Warto podkreślić, że elblążanin funkcję tę pełni już od 10 lat.

21 czerwca decyzją Rady w skład Zarządu na ósmą kadencję spółki weszli: Paweł Olechnowicz, jako prezes zarządu; Marek Paweł Sokołowski, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju; Mariusz Machajewski, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych; Maciej Szozda, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu oraz Zbigniew Paszkowicz, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. poszukiwań i wydobycia. 

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A., funkcję tę pełni od 2002 roku. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS S.A. Pełni również obowiązki wiceprezesa zarządu ds. poszukiwań i wydobycia do czasu powołania nowego członka zarządu. Do swoich największych sukcesów w Grupie LOTOS zalicza wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych oraz udaną realizację wartego 1,5 mld EUR Program 10+, dzięki któremu gdańska rafineria zwiększyła moce przerobowe do 10,5 mln ton ropy rocznie.

Wcześniej kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A.

W latach 1990-1996 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. - ABB Zamech).

Olechnowicz jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD w Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, w tym organizowane przez ABB kursy dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla.

Jest inicjatorem Central Europe Energy Partners oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP, specjalistycznego think tanku zrzeszającego firmy, instytucje i ekspertów z różnych krajów, którego celem jest wspieranie wiedzą i doświadczeniem procesów legislacyjnych w sektorze energii, w ramach wspólnej polityki UE.

Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%