› bieżące
08:43 / 08.09.2017

Elblążaninie, czy wiesz co przysługuje Ci w trakcie wyjazdu służbowego?

Elblążaninie, czy wiesz co przysługuje Ci w trakcie wyjazdu służbowego?

fot. Pixabay

Kończy się okres urlopowy, wraca czas wzmożonych delegacji służbowych. Warto więc przypomnieć sobie, co przysługuje nam w trakcie wyjazdu służbowego.

Konstytucją pracownika udającego się w delegację jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku. Choć teoretycznie dotyczy ono jedynie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, to faktycznie stosowane jest też, w mniejszym lub większym zakresie, w innych podmiotach społecznych i gospodarczych.

Wybierający się w krajową podróż służbową pracownik, poza zwrotem kosztów samej podróży (pociągiem, autobusem lub samochodem) może liczyć na dietę, przeznaczoną na pokrycie kosztów wyżywienia. Wysokość diety pozostaje niezmienna od 4,5 lat i wynosi 30 zł za dobę podróży. Jeśli wyjazd trwa ponad 12 godzin dieta płacona jest w całości. Przy wyjeździe krótszym – trwającym od 8 do 12 godzin – pracodawca wypłaca połowę diety. W przypadku delegacji trwającej mniej niż 8 godzin dieta nie jest wypłacana. Gdy wyjazd służbowy trwa kilka dni za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości; pełna dieta jest także płacona za ostatni dzień delegacji jeżeli trwała ona ponad 8 godzin. W przypadku, gdy trwała ona krócej – przysługuje połowa diety.

W trakcie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje także zwrot kosztów noclegu – na podstawie przedstawionych rachunków. Kwota zwrotu nie może być jedna wyższa od 600 zł. Regulacja to dotyczy oczywiście jedynie pracowników samorządowej lub państwowej sfery budżetowej.

Pracownikowi, który nie przedłożył rachunku z hotelu, a któremu nie zapewniono darmowego noclegu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety – 45 zł.

W przypadku zagranicznego wyjazdu służbowego dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla danego państwa, a określonej w załączniku do rozporządzenia z 29 stycznia 2013 roku. Wyjeżdżając na przykład do Niemiec otrzymujemy dzienna dietę w wysokości 49 euro; za nocleg otrzymamy natomiast150 euro. Zbliżone wysokości diet obowiązują w większości państw zachodnich. Ciekawostką jest, że wyższy niż w RFN ryczałt za nocleg otrzymamy przy wyjeździe do Korei Północnej. Pracownik wyjeżdżający do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (tak brzmi oficjalna nazwa państwa) otrzyma z tego tytułu 170 euro. Do tego doliczyć trzeba też dietę za każdy dzień pobytu – w wysokości 48 euro.

Przy wszystkich wyjazdach zagranicznych, za każdą dobę podróży zagranicznej pracownik otrzymuje dietę w pełnej wysokości. Pełna wysokość diety jest także płacona przy wyjeździe trwającym do 12 godzin. Za niepełną dobę podróży zagranicznej przysługuje: 1/3 diety – do 8 godzin, 1/2 diety – powyżej 8 godzin do 12 godzin.

I na koniec - dieta może być pomniejszona, nawet o 75 proc., w przypadku zapewnienia pracownikowi bezpłatnego całodziennego wyżywienia.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%