› konkursy
12:09 / 23.08.2017

Elblążaninie, to szansa dla Ciebie. PAP organizuje konkurs z nagrodami pieniężnymi

Elblążaninie, to szansa dla Ciebie. PAP organizuje konkurs z nagrodami pieniężnymi

fot. archiwalne

Zdjęcia, teksty, prezentacje, filmy –  z pewnością mają Państwo dobre pomysły, z których mogą powstać prace na ten konkurs. Lokalne firmy mogą być materiałem. Są nagrody pieniężne!

Polska Agencja Prasowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zaprezentowania miejscowych osiągnięć 20-lecia międzywojennego. Do końca sierpnia organizatorzy czekają na Wasze prace związane z lokalną historią gospodarczą tego czasu!

Celem konkursu „Kroniki Rozwoju” (zwanego dalej „Konkursem”) jest przypomnienie – w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości – inicjatyw gospodarczych, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, ludzki talent, a także szczęście prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów a także lokalnych społeczności wiejskich. Chodzi o pokazanie, że stawiając aktualnie na program zrównoważonego rozwoju Polski mamy się do czego odwołać, i że pojęcie patriotyzmu gospodarczego było ważnym drogowskazem dla Polaków odbudowującym swoją państwowość po latach zaborów.

Elblążaninie, to być może szansa dla Ciebie. Elbląg i okoliczne miejscowości przed wybuchem II wojny światowej były położone na terenie Prus Wschodnich. Nie są to zatem tereny, które można by uwzględnić w pracach kokursowych zważywszy na jego regulamin. Większość z nas, mieszkańców ziemi elbląskiej, przybyła tutaj po wojnie z innych regionów Polski. Być może posiadacie Państwo w swoich rodzinnych archiwach ciekawe pamiątki z okresu rozwoju polskich miast i miasteczek w czasie dwudziestolecia wojennego? Być może macie informacje na temat ciekawej historii, która mogłaby stanowić kanwę do ciekawego tekstu dziennikarskiego, felietonu. Jeśli tak - jest to konkurs dla Was.  

Prace na konkurs „Kroniki rozwoju” mają przybliżać inicjatywy gospodarcze dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także lokalnych społeczności wiejskich.

Mogą mieć dowolną formę np.: publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio czy kopii dokumentów opatrzonych autorskim opisem.

Uczestnicy konkursu mogą oprzeć się o przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji, a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju.

Przedmiotem konkursu są prezentacje, w dowolnej formie (publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio, przedruku, kopii dokumentów itd.) dokumentacji lokalnych osiągnięć gospodarczych z lat 1918 – 1939. Mogą to być np. przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju. Prace muszą być opatrzone autorskim komentarzem.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Dotyczy nie tylko sztandarowych przedwojennych przedsięwzięć gospodarczych jak Gdynia czy COP, ale także zakończonych powodzeniem drobnych, lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju produkcji rolnej, handlu lub bankowości.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: dziennikarzy, samorządowców i czytelników. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają po 4 tys. zł, a drugich miejsc – po 2 tys. zł. Jury przyzna też dwie nagrody specjalne po 1 tys. zł za pracę najlepiej udokumentowaną faktograficznie i pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Polskiej Agencji Prasowej lub mailem: kurier@pap.pl do 31 sierpnia.

Wśród laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 20 tys. zł. Organizatorzy przewidują, że laureaci pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii otrzymają po 4 tys., drugich miejsc – po 2 tys. zł. Jury przyzna też 2 nagrody specjalne po 1 tys. zł za pracę najlepiej udokumentowaną faktograficznie i pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Samorządowa Akademia Finansów V edycja”, który PAP realizuje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Partnerem przedsięwzięcia jest Naczelne Archiwum Państwowe.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas konferencji w Warszawie w dniu 15 września. Organiatorzy już yetaz zapraszają na to uroczyste spotkanie.

Termin składania prac został przedłużony do 31 sierpnia, początkowo był to 30 czerwca 2017 r.).

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%