› inwestycje miejskie
16:40 / 14.11.2012

EPEC zmodernizuje kilometry miejskiej sieci ciepłowniczej

EPEC zmodernizuje kilometry miejskiej sieci ciepłowniczej

fot. Rafał Kadłubowski

Blisko 20 mln zł – tyle środków pozyskało Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście. Dzięki tej inwestycji zostaną znacząco ograniczone starty ciepła na przesyle sieci, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość opału zużywanego do wytworzenia ciepła. Zmniejszy się też ryzyko występowania awarii miejskiej sieci ciepłowniczej.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizuje sieć ciepłowniczą w ciągu 3 najbliższych lat.
- Trzeba sobie zdawać sprawę, że to potężny i kompleksowy projekt przebudowy naszej sieci ciepłowniczej. W jego ramach zostanie zmodernizowane 11 km wysokoparametrowej sieci kanałowej i napowietrznej na nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w technologii rur preizolowanych – wyjaśnia prezes EPEC Łukasz Piśkiewicz. - Sukcesywnie już, w ramach tego projektu, wymieniamy odcinki sieci magistralnych pomiędzy ulicami Niską, Pływacką i Dolną, co ma związek z przebudową drogi wojewódzkiej nr 503. Ponadto wymieniona zostanie również sieć magistralna od ul. Związku Jaszczurczego, poprzez ulice Mickiewicza i Żeromskiego, do ul. Komeńskiego.
 
Projekt zakłada również likwidację węzłów grupowych wraz z przestarzałą infrastrukturą - kanałowymi sieciami niskoparametrowymi i rozdzielniami. W ich miejsce powstaną charakteryzujące się wysokim stopniem izolacyjności termicznej, preizolowane przyłącza wysokoparametrowe oraz 71 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w pełni wyposażonych w automatykę, w tym regulację pogodową. Węzły te zostaną podłączone do systemu zdalnego monitoringu obiektów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach projektu zostaną zlikwidowane między innymi stacje grupowe SW-16 przy ul. Topolowej, SW-32 przy ul. Kalenkiewicza oraz SW- Robotnicza 246. Poprzez realizację tych zadań niezależne zasilanie otrzymają budynki zlokalizowane w rejonie ulic Matejki i Topolowej oraz część osiedla Zawada.

- Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie strat ciepła na przesyle i dystrybucji o ponad 43 tysiące GJ rocznie. W konsekwencji nastąpi zmniejszenie zużycia paliwa rzędu 2.230 ton rocznie. Wpłynie to pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń i powstających odpadów paleniskowych przy wytwarzaniu ciepła. Oceniamy, że z tytułu ograniczenia zużycia paliwa zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 5 tys. ton rocznie, dwutlenku siarki o 13 ton rocznie, a pyłów o 8,7 ton w roku. Natomiast ilość wytwarzanych popiołów i żużli zmniejszy się o 364 tony rocznie. Tak istotna redukcja zanieczyszczeń pozytywnie wpłynie zarówno na cenny lokalny ekosystem, jak i na jakość powietrza na terenie miasta – dodaje prezes Łukasz Piśkiewicz.
 
Również mieszkańcy Elbląga odczują pozytywne skutki tej inwestycji. Dla nich istotne, oprócz ochrony środowiska, z pewnością będzie poczucie większego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ograniczenie możliwych awarii sieci ciepłowniczej. Tym samym zwiększy się komfort korzystania z usług EPEC.
 
- Wybudowane w ramach projektu nowoczesne sieci preizolowane wyposażone w system alarmowy, zwiększą bezpieczeństwo dostawy ciepła do odbiorców, minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia awarii na sieci ciepłowniczej. Poprawi się również szczelność miejskiej sieci ciepłowniczej – zapewnia Łukasz Piśkiewicz.
 
Wartość realizowanego w latach 2013-2015 Projektu to 35 mln zł netto. Jego realizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorstwa, kredytu bankowego oraz z dotacji pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - około 57 % wartości całego projektu. EPEC, jako wkład własny, wniesie do projektu 15 mln zł.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%