› inwestycje miejskie
12:45 / 19.10.2012

EPT przejmuje EINTI. Inkubator czeka przeprowadzka

EPT przejmuje EINTI. Inkubator czeka przeprowadzka

fot. Konrad Kosacz

Od nowego roku, działający dotychczas w Centrum Sportowo-Biznesowym Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych, będzie podlegał pod Elbląski Park Technologiczny. Oznacza to, że naborem nowych przedsiębiorców do Inkubatora i jego promocją, zajmować się będzie dyrektor EPT. Pod koniec 2013 r. planowane są przenosiny EINTI z Al. Grunwaldzkiej, do nowych pomieszczeń w budynku po dawnym Plastyku przy ul. Królewieckiej 195b.

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych od chwili powstania w lutym 2007 r., mieści się i podlega pod Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu. Jego celem jest stworzenie, w szczególności absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Politechniki Gdańskiej, jak również innych uczelni o kierunkach informatycznych, jak najlepszych warunków do rozpoczęcia działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

Od 1 stycznia 2013 roku Inkubator zostanie wyłączony ze struktur CS-B i przejęty przez Elbląski Park Technologiczny. Jak informują władze Elbląga, taka zmiana organizacyjna umożliwi skoncentrowanie potencjału technologicznego i intelektualnego w ramach jednej jednostki.

W ten sposób zajmowana przez EINTI powierzchnia użytkowa Centrum Sportowo – Biznesowego, zagospodarowana zostanie na potrzeby sportu i rekreacji, zgodnie z działalnością statutową CS-B.

Przejęcie przez EPT Inkubatora Przedsiębiorczości nie oznacza jednak, że działające w nim firmy przeniosą się do siedziby Parku na Modrzewinie. Miasto pozyskało unijne środki na adaptację dawnych pomieszczeń produkcyjnych w budynku Plastyku na potrzeby EINTI. Projekt polegał będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej, a także przebudowie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 195b. Przebudowa obiektu obejmie również wykonanie dźwigu osobowo – towarowego na zewnątrz budynku, budowę 20 miejsc postojowych oraz zakup wyposażenia, niezbędnego do stworzenia optymalnych warunków dla przedsiębiorców. Prace budowlane mają rozpocząć się w pierwszej połowie przyszłego roku, tak by przedsiębiorcy z Inkubatora mogli wprowadzić się do nowych pomieszczeń w ostatnim kwartale 2013 r.  Wartość zadania to prawie 3,8 mln zł, z czego dofinansowanie obejmie 85% kosztów.

Z początkiem nowego roku Elbląski Park Technologiczny przejmie wszelkie zadania związane z inkubacją przedsiębiorczości, transferem technologii, współpracą sektora prywatnego z instytucjami naukowymi. EPT odpowiadać będzie także za przeprowadzanie naboru przedsiębiorców do Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych oraz jego aktywną promocję.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%