› biznes
13:44 / 14.09.2015

Fala imigrantów to fakt. Zabiorą świadczenia, zabiorą pracę?

Fala imigrantów to fakt. Zabiorą świadczenia, zabiorą pracę?

Ostatnie tygodnie to gorący czas, kiedy zalewani jesteśmy informacjami o imigrantach. Dzisiaj postanowiliśmy dowiedzieć się, ilu imigrantów pracuje w Elblągu i jego najbliższej okolicy oraz czy w ten sposób zabierają pracę mieszkańcom.

Europę zalewa fala imigracji, a obecność cudzoziemców w polskiej gospodarce staje się coraz żywiej dyskutowana. Jak na razie w naszym kraju skala tego zjawiska jest marginalna – szacunkowo imigranci spoza UE stanowią jedynie 0,3 proc. ogółu pracujących. Okazuje się również, że cudzoziemcy skupiają się przede wszystkim w nisko wykwalifikowanych sektorach rynku, wykonując najczęściej pracę fizyczną.

Ilu cudzoziemców żyje w Polsce? Trudno jednoznacznie udzielić na to pytanie odpowiedź. Mimo to postanowiliśmy dowiedzieć się, ilu obcokrajowców pracuje w Elblągu. Zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy, ilu imigrantów pracowało w tym roku w naszym regionie. Do rozpoczęcia pracy takiej osoby wystarczy tylko oświadczenie złożone do Urzędu Pracy przez pracodawcę.

Okazuje się, że od początku roku do chwili obecnej, złożonych zostało nieco ponad 60 oświadczeń o rozpoczęciu pracy przez obcokrajowców. Pracowali oni najczęściej na budowie i przy sezonowych pracach na polach oraz na stanowiskach mechanicznych. Pracę znajdowały również szwaczki. Większość pracodawców nie szukało wcześniej pracowników za pośrednictwem urzędów. Wyjątkiem były stanowiska szwaczek. W tym przypadku z powodu braku zainteresowania ofertami, pracodawcy znaleźli pracowników poza granicami Polski.

Z możliwości pracy w Polsce mogą skorzystać obywatele Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy na podstawie wspomnianego oświadczenia mają prawo pracować w sposób ciągły w kraju przez pół roku. W Elblągu największą grupę zatrudnianych obcokrajowców stanowią Ukraińcy i Rosjanie.

Przy analizowaniu danych o zatrudnieniu imigrantów należy pamiętać również o szarej strefie. Jednak w tym przypadku brakuje nawet orientacyjnych danych. Wiadomo tylko, że pracują oni przy prostych pracach, nie wymagających wyższych kwalifikacji.

Można przypuszczać, że liczba imigrantów w Polsce będzie z roku na rok rosła. Z pewnością przyczyni się do tego ograniczanie barier prawnych i administracyjnych dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju oraz sytuacja polityczna (zwłaszcza na Ukrainie, ale także w krajach afrykańskich czy Syrii).

 

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%