› bieżące
10:23 / 19.06.2015

Festyn Bezpieczna Zawada – bezpieczni mieszkańcy

Festyn Bezpieczna Zawada – bezpieczni mieszkańcy

fot. Konrad Kosacz

Stowarzyszenie Przyjaciół „ZAWADA” informuje, iż w dniu 20 czerwca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie boiska Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu przy ul. Kasprzaka odbędzie się rodzinny Festyn „Bezpieczna Zawada – bezpieczni mieszkańcy” pod Patronatem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego. 

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla "Zawada" poprzez przeprowadzenie na festynie szkoleń, pogadanek i różnego typu pokazów. Dzięki podjętym działaniom liczymy, że zwiększy się ilość osób mających wiedzę i umiejętności na temat bezpiecznej jazdy samochodem, rowerem, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze działania z pewnością wpłyną na to, że wśród nas będzie więcej kulturalnych i świadomych zagrożeń uczestników ruchu drogowego respektujący i szanujących prawo innych jego użytkowników. 

Innym ważnym celem „festynu bezpieczeństwa”, który jest adresowany dla całych rodzin jest integracja mieszkańców osiedla, co przyczyni się także do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie naszego miasta. Mamy nadzieję, że po naszym festynie zwiększy się stan wiedzy teoretycznej i praktycznej mieszkańców osiedla "Zawada" w Elblągu w zakresie bezpieczeństwa.


W programie przewidziano:

Sobota 20.06.2015 godziny: 10.00-14.00

• darmowa grochówka i ciasto 

• pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi

• występ zespołu ze szkoły muzycznej YAMAHA

• gry i zabawy dla dzieci • pierwsza pomoc przed medyczna

• pokazy (taniec zumba, musztra wojskowa, karate, robotyka, daktyloskopia, sztuki samoobrony, sprzęt służb mundurowych)


Podczas festynu „Bezpieczna Zawada bezpieczni mieszkańcy” będziemy mogli zobaczyć służby bezpieczeństwa takie jak:

• Komenda Miejska Policji Elbląg ( Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Prewencji )

• Oddział Żandarmerii Wojskowej Elbląg 

• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

• Oddział Straży Granicznej w Elblągu • Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Straż Miejska Elbląg

• Przychodnia Twoje Zdrowie z ul. Jaśminowej Elbląg

• PCK . Pierwsza pomoc przed medyczna

• Pogotowie Ratunkowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego , Elbląg

• Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

• Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. JS 1008 ELBLĄG [ ZS STRZELEC OSW . Jednostka Strzelecka 1008 Elbląg. ] 

• ZSZ Nr 1w Elblągu – klasa mundurowa Straży Granicznej

• Sklep rowerowy – 2 KOŁA – bikles & motors

• Krav-Maga , Elbląg- pokaz i kurs samoobrony dla seniorów i mieszkańców

• Roboty – pokazy dla małych i dużych 

• Biblioteka Zawada- gry i zabawy

• Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski


Sponsorami i partnerami Festynu zostali:

- Sponsor : TECHTRANS Elbląg

- Fundacja PKO Banku Polskiego

- PSS „Społem” Elbląg 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”


Festyn obsługiwany będzie przez wolontariuszy : z Stowarzyszenia Przyjaciół „Zawada”, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Fantazja”, osoby niepełnosprawne.
 

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%