› bieżące
15:17 / 08.02.2015

Forum Młodych PiS o zmniejszeniu diet Radnych i Prezydenta

Forum Młodych PiS o zmniejszeniu diet Radnych i Prezydenta

fot. Artur Borkowski

Stanowisko Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie propozycji grupy inicjatywnej dotyczącej obniżenia wynagrodzenia prezydenta, wiceprezydentów Elbląga oraz radnych miejskich.

W związku z pojawiającymi się w mediach lokalnych informacjami pochodzącymi od Rafała Maszki, dotyczącymi przedstawienia obywatelskiego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Elblągu, dotyczącego zmiany wysokości kwot wynagrodzenia prezydenta, wiceprezydentów Elbląga oraz diet radnych miejskich, chcieliśmy pokrótce odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Przepisy regulujące wysokość diet radnych to przede wszystkim ustawa o samorządzie gminnym oraz właściwe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w oparciu o które ustalana jest tzw. kwota bazowa, która w zależności od wielkości gminy czy pełnionej funkcji jest naliczana w formie nieopodatkowanego ryczałtu zgodnie z wymogami regulaminu wewnętrznego urzędu.

W naszym mieście diety radnych bezfunkcyjnych to 1192,36 zł, wiceprewodniczących komisji stałych - 1589,81 zł, przewodniczących komisji - 2 252, 24 zł , przewodniczącego rady - 2 649,69 zł.

Radni to osoby zaufania publicznego w przeważającej części aktywne zawodowo, które zgodnie z regulaminem muszą być w pełni dyspozycyjne a każda nieobecność skutkuje obniżeniem kwoty o 25 % czy w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji nawet o 50 %. Warto zaznaczyć że nie obowiązują tu tak jak w przypadku pracowników etatowych zwolnienia lekarskie czy urlopy. Radni oprócz pracy w komisjach i udziału w sesjach, pełnią również dyżury w urzędzie a także w innych miejscach przystosowanych do obsługi interesantów.

Są to osoby które muszą być również aktywne w swoich okręgach a także na bieżąco docierać poprzez media do mieszkańców miasta. Uważamy że kwoty które obecnie regulują przepisy prawa są adekwatne do wykonywanych przez nie obowiązków.

Inną niewątpliwe istotną kwestią jest wynagrodzenie prezydentów miasta. Przypomnijmy że w poprzedniej kadencji na wniosek byłego prezydenta Jerzego Wilka kwota uposażenia została zmniejszona. Zlikwidowano jedno stanowisko zastępcy, zrezygnowano z doradców a także nie przeprowadzono naboru na stanowisko sekretarza miasta.Taka polityka kadrowa dawała wymierne oszczędności nie uderzając jednocześnie w szeregowych pracowników magistratu. W obecnej sytuacji budżetowej, wysokim zadłużeniu, 25 mln deficycie a także trwającej racjonalizacji zatrudnienia w urzędzie oraz jednostkach podległych, należałoby zastanowić się czy obecna decyzja prezydenta Wróblewskiego o powołaniu dodatkowego zastępcy czy utrzymaniu pensji władzy wykonawczej na niezmiennym poziomie jest słuszna. Argumentacja Pana prezydenta o tym że likwidowane jest stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji i Informatyki a róznica pomiędzy jednym a drugim stanowiskiem to tylko 1500 zł, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji finansowej Elbląga, nie przekonuje.

Inicjatywa Pana Maszki jest naszym zdaniem obliczona na doraźną korzyść polityczną, wypromowanie własnej osoby lub pewnej grupy, której zależy na dalszym destabilizowaniu sytuacji w elbląskim samorządzie. Przypomnijmy że inicjatorem akcji jest były działacz Ruchu Palikota oraz grupy referendalnej która przyczyniła się do odwołania w wyniku referendum byłego prezydenta miasta Gtzegorza Nowaczyka i radnych rady miejskiej kadencji 2010 -2014.

Forum Młodych Prawa Sprawiedliwości w Elblągu

11
9
oceń tekst 20 głosów 55%