› rozwój i edukacja
13:20 / 14.06.2013

Gdzie podzieje się przyjezdna młodzież? Zamknięto dworcową świetlicę

Gdzie podzieje się przyjezdna młodzież? Zamknięto dworcową świetlicę

fot. Bartłomiej Ryś/elblag.net

Działała od 2011 roku. Była jedyną świetlicą, w której spotykały się dzieci i młodzież mieszkająca w pobliskich gminach. Dworcowa świetlica służyła im nie tylko do wspólnych spotkań, ale i dawała możliwość skorzystania z Internetu, czytelni czy odrobienia lekcji. Dziś już jej nie ma. Od początku czerwca świetlica dworcowa jest zamknięta. Powód? Ratusz nie chce sam współfinansować jej działalności.

- Miasto zwróciło się do czternastu gmin z prośbą o finansowe wsparcie, z których pochodziła młodzież , tj. do: Starego Pola, Fromborka, Gronowa Elbląskiego, Milejewa, Młynar, Wilcząt, Tolkmicka, Rychlik, Płoskinii, Ornety, Nowego Stawu, Markus, Dzierzgonia i Gminy Elbląg – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Niestety większość gmin (po dwukrotnych pismach) nie zdeklarowała żadnego wsparcia, nie zawarła z samorządem elbląskim żadnego porozumienia na współfinansowanie świetlicy – dodaje przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

Ze świetlicy dworcowej korzystały dzieci z okolicznych gmin, które dojeżdżały do szkoły. Najwięcej młodzieży pochodziło z Gminy Młynary, były to 24 osoby oraz z gminy Gronowo Elbląskie - 15 osób. Po jednej osobie było z gmin: Frombork, Nowy Staw Orneta, Płoskinia, Tolkmicko i Wilczęta. Koszt pobytu młodzieży w świetlicy wynosił rocznie od ok. 1030, - zł do 24.700,- zł, w zależności od tego ile osób z danej gminy korzystało z  oferty świetlicy. Średnia frekwencja dzienna wynosiła 19 - 30 osób. Liczba młodzieży korzystającej ostatnio z  oferty  świetlicy wykazywała wyraźnie tendencję malejącą.

Przez ostatni rok świetlicę prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ale z racji, że konkurs na jej działalność zakończył się pod koniec maja tego roku, TPD nie może dalej jej prowadzić. Średni roczny koszt utrzymania świetlicy wynosił rocznie ok. 80 tys. zł. Ostatnia umowa obejmowała okres od  stycznia do maja 2013 roku, koszt wynosił 30 tys. zł.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3