15:21 / 10.08.2012

Gdzie szukać pomocy psychologicznej i doradczej w Elblągu?

Gdzie szukać pomocy psychologicznej i doradczej w Elblągu?

Kryzys, trudna sytuacja, życiowy zakręt, któż z nas ich nie przeżywa. Pamiętajmy, że zmagając się z utratą pracy, kłopotami w domu (nierzadko z dziećmi), nie jesteśmy sami. Jest wiele instytucji i stowarzyszeń, które oferują pomoc i wsparcie. Czasem wystarczy tylko rozmowa z kimś zaufanym, często jednak problem wymaga długofalowej lub specjalistycznej pomocy. 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. Zw. Jaszczurczego 15, Elbląg
tel. 55 232 69 35
 
Poradnictwo prawne i specjalistyczne 
Porady świadczone są bezpośrednio, telefonicznie, listownie, lub za pośrednictwem fax oraz poczty e-mail.
Punkty poradnictwa ERKON:
 • ELBLĄG, Ul. Zw. Jaszczurczego 15, tel. (055) 232-69-35, e-mail: poradnik.erkon@wp.pl
 • PASŁĘK, Pl.Grunwaldzki 8, tel. (055) 649-30-35, e-mail: erkon-paslek@o2.pl
Porady prawne w siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 15 udzielane są w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od 12.00 do 15.00. Bezpłatne porady specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych: codziennie w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Bezpłatne porady prawne i specjalistyczne, w siedzibie w Pasłęku, udzielane są codziennie w godz. 8.00 do 14.00.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej  w godzinach 7.30-15.30.
ul. Winna 9, pokój 303, 302,  tel. 55-230-60-23, 55 230-60-26.
 
Poradnictwo specjalistyczne i psychologiczne
Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego-psychologicznego może zostać udzielona osobom w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zagrożenia trwałości rodziny, przemocy, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
ul. Zw. Jaszczurczego 17, pok. 101, Elbląg
tel. 55 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl
 
Oferta Społecznej Poradni Prawno-Obywatelskiej działającej przy Elbląskim Centrum Mediacji skierowana jest w pierwszej kolejności do osób, których z różnych powodów nie stać na pomoc kancelarii adwokackich, czy radcowskich.
 
Poradnia świadczy usługi w zakresie: poradnictwa, pomocy w sporządzaniu dokumentacji, reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, a także w zakresie informacyjnym o alternatywnych formach uzyskania pomocy.
 
Ponadto osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie oraz ofiary innych przestępstw mogą skorzystać z - również bezpłatnej - pomocy prawno-obywatelskiej, psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. 
 
Liga Kobiet Polskich
Oddział Terenowy w Elblągu
ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23
e-mial: lkp.elblag@wp.pl
 
W Lidze Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu nieprzerwanie od 1972 roku działa poradnia Prawno – psychologiczna- społeczna. 
Celem działania poradni jest:
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych, edukacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych dla osób uzależnionych, członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz osób doświadczających przemocy domowej,
 • organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy domowej, w których m.in. wykorzystujemy umiejętności rozwiązywania konfliktów naszych mediatorów
 • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat choroby alkoholowej i przemocy domowej,
 
Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej (ESOPS)
ul. Świętego Ducha 19 Elbląg,
tel. 55 236 25 54
e mail: esops@esops.pl
 
Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna i psychologiczna
W siedzibie Stowarzyszenia udzielane są bezpłatne porady specjalistyczne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dyżury pełnią wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści tj psycholog, pedagog oraz prawnicy. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem /55/-236-25-54 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Kontakt:
Elbląg, ul. Pułaskiego 1f
tel. (55) 237 06 70, 237 06 71
 
Z pomocy poradni mogą korzystać zarówno, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w ramach której można uzyskać:
 • pomoc psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje lekarskie.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30
tel. (55) 643 34 35
 
Oferowana pomoc:
 • pomoc psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje lekarskie.
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg (wejście od podwórza)
tel. 055 233-82-10, fax 055 235-18-18
www.tpd.elblag.com.pl, e-mail: tpdzo@o2.pl 
 
Bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne 
 
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie od wielu lat realizuje szeroko pojętą pomoc na rzecz dzieci i rodzin. Jednym z zasadniczych działań w tym zakresie jest organizacja wsparcia w postaci bezpłatnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem i prawnikiem. 
 
Działania skierowane są przede wszystkim do rodzin ubogich, borykających się z różnego rodzaju problemami natury społecznej, psychologicznej i prawnej. Pomocą objęte są w szczególności rodziny z problemami przemocy i uzależnień oraz dzieci i młodzież z różnego rodzaju zaburzeniami i trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. TPD wspiera również rodziców, mających kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz wszystkich dorosłych, których konflikty i problemy w negatywny sposób odbijają się w funkcjonowaniu ich dzieci. Również osoby z innymi problemami mogą liczyć na naszą pomoc. 
 
Bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i prawnikiem możliwe są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej w biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 (tel. 55 2338210). Konsultacje z psychologiem i prawnikiem możliwe są również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie (tel. 55 2311293). 
 
Informacja nie zawiera odpłatnych i prywatnych form pomocy doradczej i psychologicznej.
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%