› rozwój i edukacja
13:18 / 29.01.2013

Gimnazjaliści mogą liczyć na stypendia. Termin upływa 15 lutego

Gimnazjaliści mogą liczyć na stypendia. Termin upływa 15 lutego

Elbląscy gimnazjaliści mogą ubiegać się o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych. Wnioski o stypendia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Winnej w Elblągu do 15 lutego br. 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają poniższe warunki:
1. wykazują się osiągnięciami dydaktycznymi na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
3. mają średnią z przedmiotów za semestr/rok szkolny 2012/2013 - 4,0 lub wyższą,
4. realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
 
Wnioski o stypendia można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu lub też ze strony www.mops.elblag.pl 
 
Zasady punktowania osiągnięć wykazanych we wniosku
1. osiągnięcia naukowe na szczeblu:
a) lokalnym (miasto) - 1 punkt,
b) wojewódzkim - 2 punkty,
c) krajowym - 3 punkty,
d) międzynarodowym - 4 punkty
2. średnia ocena z ostatniego semestru/roku szkolnego:
a) od 4,00 do 4,55 - 1 punkt
b) od 4,56 do 5,00 - 2 punkty
c) powyżej 5,00 - 3 punkty
3. sytuacja materialna ucznia, którą jest średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w wysokości:
a) do 456 zł - 3 punkty
b) powyżej 456 zł - 2 punkty
4. Uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 1 punkt.
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%