› bieżące
19:14 / 04.11.2013

Głośno w ogólnopolskich mediach o elbląskich ratownikach

Głośno w ogólnopolskich mediach o elbląskich ratownikach

fot. Konrad Kosacz

Jednak tym razem nie tylko o niezwykłych umiejętnościach naszych ratowników medycznych, ale także o specjalistycznym sprzęcie, w jaki wyposażone są elbląskie ambulansy Pogotowia Ratunkowego. Sprawą zainteresowali się dziennikarze Telewizji Polskiej.

Szpital Wojewódzki w Elblągu wzbogacił się o nowoczesny system telemedyczny wczesnej diagnostyki zawałów serca. Zakupu dokonano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja, projekt pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemu wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną.” W skład systemu wchodzą serwer telemedyczny ZOLL Rescue Net Medgate oraz defibrylatory ZOLL X Series zamontowane na pokładach karetek Działu Ratownictwa Medycznego.

Diagnostyczne, 12-odprowadzeniowe badanie EKG wykonane przy pomocy defibrylatora jest przesyłane przez telefon komórkowy z karetki do serwera Rescue Net Medgate, Dyżurujący w Pracowni Hemodynamiki lekarz kardiolog ma możliwość, po zalogowaniu się do systemu, oceny zapisu EKG i podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania. W przypadku stwierdzenia rozwijającego się zawału serca pacjent jest kierowany bezpośrednio na zabieg udrożnienia zablokowanych naczyń wieńcowych (tzw. angioplastykę wieńcową).

- System daje możliwość istotnego skrócenia czasu od chwili wystąpienia pierwszych objawów zawału serca do wdrożenia terapii reperfuzyjnej. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji czas ten nie powinien przekraczać 90 minut – mówi Michał Missan, Koordynator Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wdrożenie systemu telemedycznego w regionie podnosi skuteczność działań ratunkowych i zwiększa szanse na uratowanie życia i zdrowia osobom z zawałem serca. Możliwość konsultacji kardiologicznej na odległość jest także istotnym elementem wspomagania Zespołów Ratownictwa Medycznego, tym bardziej, że w składzie zespołu coraz częściej nie ma lekarza.

Warte również zauważenia jest to, że elbląskie karetki są pierwszymi w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie, które posiadają na pokładzie ambulansu najnowszy tego typu produkt na świecie – defibrylator ZOLL X Series. Jednocześnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest pierwszym w Polsce, który korzysta z systemu Rescue Net Medgate na lokalnym serwerze telemedycznym.

O tym informowali dziennikarze ogólnopolskich mediów:

http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/21113-godz-1830/12894069

http://www.tvp.pl/publicystyka/programy-informacyjne/wiadomosci/wideo/02112013-1930/12687123

http://teleexpress.tvp.pl/12687096/02112013-1700

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3