› rozwój i edukacja
14:10 / 11.10.2012

Gmina wyposaży sześć szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy

Gmina wyposaży sześć szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy

Sześć pracowni komputerowych otrzyma nowoczesny sprzęt, który służyć będzie elbląskiej młodzieży kształcącej się w klasach o profilach informatycznych. Gmina na ten cel przeznaczy ponad półtora miliona złotych.

Komputery będą dostarczone dzięki realizacji projektu pn. Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych, który od marca tego roku realizowany jest przez Gminę Miasto Elbląg.
 
Do tej pory w ramach projektu przygotowano kosztorys i dokumentację projektową. Na podstawie opracowanych materiałów przygotowany zostanie przetarg, który wyłoni dostawcę sprzętu.
 
Poniżej prezentujemy listę sześciu szkół, które otrzymają nowy sprzęt:
  • Zespół Szkół Mechanicznych
  • Centrum Kształcenia Praktycznego
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących
  • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • IV Liceum Ogólnokształcące
 
Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN
 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%