› bieżące
12:36 / 25.01.2013

Grupa Referendalna złożyła podpisy u Komisarza Wyborczego

Grupa Referendalna złożyła podpisy u Komisarza Wyborczego

fot. Konrad Kosacz/elblag.net

Dziś o godzine 9:30 Grupa Referendalna "Wolny Elbląg", z pełnomocnikiem grupy - Kazimierzem Falkiewiczem - złożyła listy z podpisami poparcia dla referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Grzegorza Nowaczyka i Rady Miejskiej. Zebrano nieco ponad 12 tys. podpisów.

Pełnomocnik Grupy referendalnej Wolny Elblag w krótkim oświadczeniu podziękował mieszkańcom za złożone podpisy. Podziękował także ugrupowaniom politycznym za poparcie, w tym także politykom Platformy Obywatelskiej, którzy przyłączyli się do zbierania podpisów. Dziękujemy za pomoc [...] kiedy w sposób zaprzeczający demokratycznym standardom próbowano podważyć okazywaną nam sympatię, zaufanie i zdyskredytować w oczach Mieszkańców - pisze Falkiewicz. Całe oświadczenie publikujemy na dole strony.

Według ustawy o referendum lokalnym Komisarz Wyborczy ma 30 dni na wydanie postanowienia o przeprowadzeniu lub odrzuceniu wniosku o referendum. Na tej podstawie wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku. Referendum przeprowadza się najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia w dzienniku urzędowym.

W mieście Elblągu, na dzień dzisiejszy jest 98380 osób uprawnionych do głosowania. Aby móc złożyć wniosek o referendum wymagana jest liczba 9838 podpisów czyli 10% uprawnionych do głosowania.

Aby referendum było ważne musi wziąć w nim udział 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu:
- w wyborach do Rady Miejskiej wzięło udział 36709 więc w referendum wymagane jest uczestnictwo 22025 osób
- w II turze wyborów na prezydenta miasta wzięło udział 30730 więc w referendum wymagane jest uczestnictwo 18438 osób.

By wynik referendum był rozstrzygający wymagana jest liczba (odpowiednio) 11013 i 9219 głosów.

Koszty w roku 2010, w wyborach Prezydenta i Rady Miasta poniesiono następujące wydatki:
I tura: ok.176 tys. , II tura: ok. 110 tys. zł. Obie kwoty UM otrzymał jako dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Przewidywane koszty referendum to:

  • koszty ponoszone przez budżet miasta:

 ok. 84.000 zł - wynagrodzenie dla członków komisji referendalnych

 ok. 80.000 zł - druk obwieszczeń, obsługa informatyczna komisji referendalnych, aktualizacja rejestru wyborców itp.

  • koszty ponoszone przez Krajowe Biuro Wyborcze :

 ok. 70.000 zł - druk kart do głosowania, druk nakładek na karty do głosowanie w alfabecie Braille'a, wynagrodzenie dla członków terytorialnej komisji wyborczej

Łącznie - ok. 234.000 zł (dane na podstawie informacji prasowej z Urzędu Miasta)

 

Oświadczenie Grupy Referendalnej "Wolny Elbląg"

 

Grupa referendalna Wolny Elbląg

W imieniu Grupy referendalnej dziękuję Mieszkańcom Elbląga za udzielone wsparcie. Dowodem tego są złożone tak licznie na listach podpisy za poparciem przeprowadzenia Referendum. Dziękujemy za pomoc, szczególnie w tych momentach, kiedy w sposób zaprzeczający demokratycznym standardom próbowano podważyć okazywaną nam sympatię, zaufanie i zdyskredytować w oczach Mieszkańców. W tym miejscu dziękujemy Panu Prezydentowi Grzegorzowi Nowaczykowi i jego doradcom, których działania umocniły w przekonaniu Elblążan, że należy zmienić władzę w naszym Mieście. Dziękujemy pracownikom zakładów komunalnych, spółek miejskich, w szczególności pracownikom Szpitala Miejskiego, którzy licznie wsparli nasze działania. Dziękujemy władzom i członkom Partii elbląskiego Ruchu Palikota, którzy od samego początku aktywnie nas wspierali. Dziękujemy Partii Stronnictwo Demokratyczne, Partii Polska jest Najważniejsza i Partii Prawo i Sprawiedliwość, które chociaż z pewnym opóźnieniem zdecydowały się poprzeć inicjatywę referendalną. Dziękujemy tym członkom i sympatykom Partii Platformy Obywatelskiej, którzy wznosząc się nad poziom partykularnych interesów również nas poparli. Pamiętajmy, że jesteśmy dopiero w połowie drogi do osiągnięcia zamierzonego celu, a jest nim odwołanie przed upływem kadencji Prezydenta Grzegorza Nowaczyka i Rady Miasta Elbląga. Dlatego apelujemy do wszystkich Elblążan, którzy złożyli swoje podpisy na naszych listach poparcia, do tych którzy z różnych przyczyn niezależnych od nich nie mogli tego dokonać, o masowy udział w referendum. Niech sprzeciw okazany aroganckiej władzy będzie naszym wspólnym sukcesem, który pozwoli nam lepiej i godniej żyć.

Pełnomocnik Kazimierz Falkiewicz  

15
3
oceń tekst 18 głosów 83%

Powiązane artykuły

Czy mieszkańcy chcą odwołania Grzegorza Nowaczyka? - Elblążanie o referendum

23.01.2013 komentarzy 17

Przede wszystkim zarzucają władzom Elbląga nieudolne rządzenie – urzędników obarczają winą za likwidację dyspozytorni, brak własnych inicjatyw,...

Kazimierz Falkiewicz: Rozliczymy Prezydenta w referendum

23.01.2013 komentarzy 13

Na początku byli lekceważeni. Mało kto wierzył, że dwudziestoparoosobowa grupa będzie w stanie zebrać wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o...