› bieżące
15:34 / 22.11.2012

Grupa Żywiec zostawiła ponad 3 mln zł w kasie Elbląga

Grupa Żywiec zostawiła ponad 3 mln zł w kasie Elbląga

fot. Grupa Żywiec

Grupa Żywiec po raz pierwszy w historii opublikowała raport oceniający wpływ firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze w Polsce. Wynika z niego, że w efekcie działalności Grupy w 2010 r. zyskał także budżet Elbląga. Do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło co najmniej 3,17 mln zł.

Całkowita wartość dodana generowana przez Grupę w 2011 r. przekroczyła 4,6 mld zł, a Grupa Żywiec i przedsiębiorstwa z powiązanych z nią branż wpłaciły do budżetu państwa 2,6 mld zł podatków. Wartość dodana wytworzona dzięki działalności Grupy Żywiec w woj. warmińsko-mazurskim została oszacowana na 240 mln zł,co stanowi prawie 0,7% wartości dodanej województwa. To największy relatywny wpływ Grupy na gospodarkę spośród wszystkich 16 województw w naszym kraju, w których Grupa działa. Grupa Żywiec zasiliła różne jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego kwotą 7,4 mln zł. Raport na zlecenie potentata polskiego rynku piwa w Polsce przygotowała renomowana firma doradcza Ernst & Young.

Część dochodów podatkowych wygenerowanych przez Grupę Żywiec przekłada się bezpośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego w woj. warmińsko-mazurskim. W efekcie działalności Grupy Żywiec w 2010 r. samorządy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały następujące kwoty: budżet województwa – blisko milion złotych, budżety powiatów – prawie 0,8 mln zł, budżety gmin – 5,7 mln zł (w tym miasto na prawach powiatu Elbląg, w którym jest jeden z 5 browarów Grupy Żywiec - co najmniej 3,17 mln zł).

Przy założeniu, że struktura rozdysponowania dochodów podatkowych jest taka sama, jak struktura łącznych wydatków z budżetu, oszacowano, że dzięki działalności Grupy Żywiec gminy w woj. warmińsko-mazurskim tylko w 2010 r. wydały m.in. 1,7 mln zł na oświatę, prawie 1 mln zł na opiekę społeczną i 0,5 mln zł na drogi.

Za sprawą Grupy Żywiec (w samej Grupie oraz w firmach z branż z nią powiązanych) pracę w 2011 r. miało w Polsce 41,3 tys. osób, w tym w woj. warmińsko-mazurskim ponad 1,5 tys. osób, wynika z Raportu.

Pełna wersja raportu na stronie www.grupazywiec.pl

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%