› bieżące
20:23 / 28.07.2019

Henryk Staniorski nie żyje

Henryk Staniorski nie żyje

fot. Henryk Staniorski

Dzisiaj, 28 lipca 2019 r., w godzinach rannych zmarł Henryk Staniorski, zasłużony dla naszego miasta kombatant, żołnierz Armii Krajowej; przyjaciel Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie. Miał 93 lata. Do ostatnich lat swojego życia był zaangażowany w działalność społeczną.

Ostatni raz mieliśmy okazję widzieć się 2 kwietnia 2019 r. na gali finałowej konkursów dotyczących żołnierzy niezłomnych, która odbyła się w Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód przy ul. Królewieckiej 167 w Elblągu. Dziś nie ma go już z nami. 

Urodził się 12 kwietnia 1926 r. w Ławach (ówczesne województwo warszawskie; powiat ostrołęcki). Losy  wojenne i powojenne Henryka Staniorskiego były podobne do kolei życia wielu jego rówieśników. W kwietniu 1942 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Na przełomie 1943 i 1944 r. rozpoczął intensywne szkolenie z zakresu wojskowego. Brał m.in. udział w kursie młodych dowódców, który został przerwany po wkroczeniu do Polski Armii Radzieckiej. Po rozwiązaniu Armii Krajowej został aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa (późniejszy Urząd Bezpieczeństwa - przyp. red.) w Gimnazjum Mechanicznym w Ostrołęce, gdzie podjął naukę. Miał wtedy 19 lat. W więzieniu przebywał od 14 stycznia 1946 r. do 10 czerwca 1947 r. Został zwolniony w związku z amnestią ogłoszoną w 1947 r.

29 czerwca 1947 r. osiedlił się w Elblągu, gdzie mieszkał do śmierci. Od 30 kwietnia 1991 r. do 5 wcześnia 2010 r. był członkiem elbląskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pełnił w nim funkcje pracownika działu socjalnego, skarbnika, sekretarza, wiceprezesa oraz prezesa. W tym okresie przyczynił się do nadania Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu imienia Armii Krajowej. Był także jednym z inicjatorów wybudowania pomnika poświęconego żołnierzom Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu, który znajduje się przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. 

Henryk Staniorski został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walki o Niepodległość, Srebrnym Krzyżem Zasługi a także Medalem „Pro Memoria”. W 2016 r. został wyrózniony medalem „Za zasługi dla Elbląga”. 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Zdjęcia ilość zdjęć 5