› inwestycje komercyjne
16:30 / 20.09.2012

Hotel z wielopoziomowym parkingiem powstanie przy Bulwarze Augusta?

Hotel z wielopoziomowym parkingiem powstanie przy Bulwarze Augusta?

fot. Konrad Kosacz

Elbląscy radni uchwalili nowy plan zagospodarowania otoczenia terminalu pasażerskiego Żeglugi Gdańskiej przy Bulwarze Zygmunta Augusta. Zmieniony dokument daje zielone światło dla budowy w tym miejscu, obiektu hotelowego z funkcją gastronomiczną i wielopoziomowego parkingu podziemnego.  

Do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu nabrzeża Starego Miasta, miejscy urbaniści przystąpili w czerwcu 2010 r. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła do magistratu Żegluga Gdańska. Spółka zawnioskowała o możliwość intensywniejszego zagospodarowania terenu stanowiącego jej własność, między innymi dla funkcji obsługi turystyki (planowany hotel, gastronomia), przy uwzględnieniu potrzeb kształtowania nadwodnej ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

18 września Rada Miejska uchwaliła nowy plan zagospodarowania dla terenu otoczenia terminalu Żeglugi Gdańskiej o łącznej powierzchni 1,09 ha. W dokumencie wyznaczono teren zabudowy usługowej (powierzchnia 0,39 ha) oraz tereny komunikacji publicznej. W części usługowej zapisano dopuszczalne przeznaczenie tego terenu. Na wspomnianej działce zlokalizowany może być obiekt pełniący m.in. funkcję mieszkaniową w zabudowie usługowej, a także parking wielopoziomowy. Jako przeznaczenie uzupełniające, zapisano obsługę transportu wodnego.

Planowana inwestycja, będzie musiała spełniać wymóg zachowania walorów widokowych od strony rzeki Elbląg na zabytkowy kościół pw. NMP – obecną Galerię EL. Nowa zabudowa powinna także komponować się w historyczny układ urbanistyczny Starego Miasta.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 1