› bieżące
15:29 / 10.12.2012

Im więcej oczu będzie pilnować tej akcji, tym lepiej. Rusza Akcja Zima

Im więcej oczu będzie pilnować tej akcji, tym lepiej. Rusza Akcja Zima

fot. Konrad Kosacz

13 pługów, 8 ciągników i prawie półtora miliona metrów kwadratowych dróg do odśnieżenia. Miasto przygotowuje się do Akcji Zima. W tym roku na zadania związane z utrzymaniem jezdni i chodników w czystości, przeznaczono ponad 4 mln złotych. To o prawie milion złotych więcej niż w roku ubiegłym. Jednak Akcja Zima to nie tylko ośnieżone drogi i ulice. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek mu podległych, zwrócono uwagę na pomoc osobom bezdomnym, dla których okres zimowy jest szczególnie trudny.

Podobnie jak w roku ubiegłym, do obowiązków Wykonawcy usługi (w tym roku jest to firma Skanska S.A PUDiZ w Gutkowie.),  zimowego utrzymania dróg będzie należeć należy m.in. 
- utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego, 
- zapobieganie i zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi, 
- zgarnianie śniegu i błota pośniegowego, 
- posypywanie piaskiem i środkami uszorstniającymi nawierzchnię jezdni i chodników, 
- wywóz nadmiernej ilości śniegu oraz pozimowe podczyszczanie jezdni i chodników planowane na marzec i kwiecień 2013 r. 
 
Zgodnie z przyjętymi standardami, firma odpowiedzialna jest za odśnieżenie jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3. godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2. godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź - wyjaśniała Krystyna Dziurdź, zastępca Dyrektora Departamentu ds. zarządzania drogami. Natomiast czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości nie może przekraczać 6. godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość - tłumaczyła.
 
Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach zaliczonych do I kolejności nie może przekroczyć 3. godz. od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w ciągu 6. godzin od chwili ustania opadów śniegu.
 
Wszystkie pojazdy odśnieżające jezdnie i chodniki posiadać będą specjalne oznakowanie. W tym roku będzie 13 pojazdów z pługami i 8 ciągników odśnieżających chodniki. Z tym, że zaledwie 20% chodników w mieście podlega pod Urząd Miasta. Pełna lista dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem znajduje się na stronie Urzędu Miasta
 
Od 1 listopada Skanska S.A. Oddział PUDiZ w Gutkowie ma uruchomiony punkt informacyjno-dyspozycyjny zlokalizowany w Nowinie koło Elbląga - czynny całą dobę pod numerami telefonów: 
tel. stacjonarny: (89) 757 97 60
tel. komórkowy: 797 229 315
 
Oprócz Urzędu Miasta, Akcję Zima prowadzić będą również właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości tj. m.in. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu. Będzie ona przyjmować również interwencje dotyczące niewywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nieruchomości i będzie prowadzić postępowania wyjaśniające.  
 
UWAGA:  Zgodnie z przepisami, za  uprzątnięcie błota, piachu, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników miejskich położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek, odpowiadają właściciele tych nieruchomości, (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością). Obowiązek taki na w/w właścicieli nakłada ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 j.t.). Nawet w przypadku gdy Skanska S.A. oddział PUDiZ w Gutkowie udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to w/w właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości./ Za nieusunięcie śniegu z chodnika mandat może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Z reguły Straż Miejska karze mandatem 100 - złotowym lub wystawia pouczenie.
 
Uwagi w powyższych sprawach można zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu: (55) 239 30 34
 
Mieszkańcy miasta, którzy będą chcieli zgłaszać uwagi dotyczące przebiegu "Akcji Zima" mogą dzwonić pod wskazany nr telefonu: (55) 239 32 95  Numer telefonu widnieje również na wzorze oznakowaniu pojazdów.   
 
Akcja Zima to również szeroko zakrojona pomoc osobom bezdomnym
Szczególnie w okresie zimowym, miasto stara się w sposób kompleksowy zadbać o to, by każda osoba bezdomna miała co zjeść i gdzie przenocować, zwłaszcza teraz, gdy temperatury spadają poniżej zera.
- Zarówno ciepły posiłek i nocleg, otrzyma każdy bezdomny udający się do Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej - przekonywała Barbara Dyrla, dyrektor Departamnetu Społecznego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Obecnie przebywa tam 79 osób. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, liczba miejsc zostanie zwiększona - zaznaczała. Również ze strony Pogotowia Socjalnego bezdomny może liczyć na nocleg i doraźną pomoc. Kobiety i samotne matki z dziećmi mogą liczyć na wsparcie ze strony Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Na co dzień Ośrodek dysponuje 20 miejscami noclegowymi z czego obecnie 14 jest już zajętych.  W każdej chwili liczba ta może się zmienić.
 
Z danych prowadzonych przez Departament Społeczny, aktualnie w Elblągu liczba bezdomnych waha się od 350 do 380 osób. Liczba ta jest od kilku lat niezmienna. Są to w przeważającej części mężczyźni. Problem bezdomnych kobiet w Elblągu praktycznie nie istnieje - mówiła, również obecna na konferencji prasowej Mirosława Grochalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Wiemy o 4 kobietach, które już znalazły miejsca noclegowe w powiecie.
6
0
oceń tekst 6 głosów 100%