› dzieci i rodzina
11:15 / 02.08.2012

Instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie na terenie Elbląga

Instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie na terenie Elbląga

fot. http://www.uaa.alaska.edu/

Masz problem? Potrzebujesz porady, pomocy, ale nie wiesz gdzie jej szukać? Ten informator zawiera wszelkie niezbędne adresy i informacje odnośnie instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie Elbląga.

PORADNIE RODZINNE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KARAN” Poradnia Terapeutyczna
Kontakt:
Elbląg, ul. Królewiecka 197 tel. (55) 649 69 49
 
Oferowana pomoc:
Pacjenci mogą liczyć na:
 • poradnictwo psychiatryczne,
 • psychologiczne, jak również skorzystać z pomocy poradni uzależnień i stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień
Osoba odpowiedzialna: ks. Edward Rysztowski
 
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
Kontakt:
ul. Komeńskiego 42
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
tel/fax.  ( 0-55 ) 236-92-13
e-mail: monar@elblag.com.pl 
 
kierownik Poradni: Czesław Krupski
 
Przyjmowani pacjenci niezależnie od wieku:
 • poradnictwo dla osób eksperymentujących, używających, nadużywających i uzależnionych od narkotyków,
 • psychoterapia indywidualna dla osób używających ( nieuzależnionych ) i uzależnionych od narkotyków,
 • psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych dla narkotyków,
 • poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
 •  psychoterapia grupowa dla rodzin osób uzależnionych,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • możliwość wykonania płatnego testu na obecność metabolitów narkotyków w moczu,
 • wystawianie skierowań do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,
 • zajęcia edukacyjno-profilaktyczne poświęcone uzależnieniu od narkotyków dla uczniów elbląskich szkół.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy „CARITAS” Diecezji Elbląskiej
Kontakt:
Elbląg, ul. Zamkowa 17
tel. (55) 232 66 09,  tel. kom 505 81 75 81
 
Poradnia oferuje pomoc: 
 • pedagogiczną,
 • prawną,
 • opiekę duszpasterską, 
 • mediacje, 
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
 • oraz pomoc instruktora metod planowania rodziny.
Osoba odpowiedzialna: ks. dr Wojciech Borowski
 
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Kontakt:
Elbląg, ul. Pułaskiego 1f
tel. (55) 237 06 70, 237 06 71
 
Z pomocy poradni mogą korzystać zarówno, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w ramach której można uzyskać:
 • pomoc psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje lekarskie.
Oprócz pomocy psychologicznej można liczyć na:
 • psychoedukacja,
 • psychoterapia,
 • fachową diagnozę, 
 • konsultacje, 
 • terapię,
 • profilaktykę, 
 • informację, 
 • mediacje, 
 • interwencję w sytuację dziecka .
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Kontakt:
Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30
tel. (55) 643 34 35
 
Oferowana pomoc:
 • pomoc psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • doradztwo zawodowe
 • konsultacje lekarskie.
Oprócz pomocy psychologicznej można liczyć na:
 • psychoedukacja,
 • psychoterapia,
 • fachową diagnozę, 
 • konsultacje, 
 • terapię,
 •  profilaktykę, 
 • informację, 
 • mediacje, 
 • interwencję w sytuację dziecka.
SZKOŁY RODZENIA
 
Szkoła Rodzenia przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią i
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Kontakt: Elbląg, ul. Komeńskiego 35 tel. (55) 230 42 53
 
W ramach zajęć, szkoła oferuje:
 • przygotowanie do porodu i opiekę okołoporodową,
 • naukę pielęgnacji i karmienia noworodka, 
 • praktyczną wiedzę na temat fizjologii ciąży i porodu, 
 • ćwiczenia ruchowe.

Osoby odpowiedzialne: Teresa Sawicka, Jadwiga Romanowska

Szkoła Rodzenia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kontakt:
Elbląg, ul. Królewiecka 146
tel. (55) 239 59 54
 
Osoba odpowiedzialna: Ludmiła Tołopiło
 
Szkoła pomaga:
 • przygotować się do porodu,
 • zapewnia opiekę okołoporodowa, 
 • uczy pielęgnacji i karmienia noworodka, 
 • przekazuje fachową wiedzę na temat fizjologii ciąży i porodu, 
 • oraz uczy prawidłowo wykonywać ćwiczenia ruchowe, zapewniając tym samym dobrą kondycję przyszłej mamy.
POMOC SOCJALNA I DUSZPASTERSKA
Caritas Diecezji Elbląskiej
Kontakt:
Elbląg, ul. Zamkowa 17
tel./fax: 55 232 66 09
e-mail: elblag@caritas.pl
www.elblag.caritas.pl
KRS: 00 00 27 18 74 
 
Caritas oferuje pomoc w zakresie:
 • opieki duszpasterskiej,
 • organizowania wypoczynku dla dzieci  i młodzieży,
 • jadłodajnię, 
 • pomocy rodzinom oczekującym dziecka (warsztaty informacyjno- edukacyjne), 
 • zbiórki żywności.
Osoba odpowiedzialna: ks. dr Wojciech Borowski
 
Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kontakt:
Elbląg, ul. Nowodworska 49
tel. (55) 233 80 79 
 
Oferowana pomoc:
 • terapia życia codziennego,
 • opieka całodobowa .
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę"
Kontakt:
ul. Nowodworska 49
Elbląg
tel./fax (055) 232 42 60
e-mail: tpszansa@elblag.com.pl
 
Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, zaniedbania.
 
Dostępne formy pomocy rodzinie:
 • konsultacja pedagogiczna,
 •  terapia indywidualna dzieci,
 • terapia indywidualna dorosłych,
 • terapia grupowa dorosłych,
 • pomoc prawna,
 • nocleg.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Kontakt:
Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17
tel. (55) 255 00 01 
 
Zakres pomocy:
 • udzielenie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej w zakresie interwencyjnym
 • prawnym,
 • socjalnym, 
 • terapeutycznym
 • opieka całodobowa.
Osoba odpowiedzialna: Zofia Janowicz
 
PORADNIE UZALEŻNIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Centrum Odwykowo-Terapeutyczne
Kontakt:
Elbląg, ul. Trybunalska 11
tel. (55) 232 56 89
 
Oferowana pomoc:
 •  konsultacje psychologiczne i psychiatryczne,
 •  diagnostyka,
 •  lecznictwo odwykowe,
 • porady terapeutyczne
Osoba odpowiedzialna:
Helena Białkowska- Sikora
 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Żuławy”
Kontakt:
Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 13,
tel. (55) 237 70 90
 
Oferowana pomoc:
 • konsultacje psychologiczne i psychiatryczne,
 • diagnostyka,
 • lecznictwo odwykowe,
 • porady terapeutyczne.
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Stawska-Kisielewicz
 
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień ,,SZANSA’’ w ramach, którego funkcjonuje: Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu i Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 
Kontakt:
Elbląg, ul. Żeromskiego 22, tel. (55) 233 94 94
 
Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:
 • konsultacji psychologiczno - terapeutycznej,
 • diagnozy, 
 •  terapii.
Osoba odpowiedzialna: Bogusław Mikulski
 
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział Elbląg
Kontakt:
ul. Robotnicza 29, 
Adres do korespondencji: 
Elbląg ul. Królewiecka 197 
tel. (55) 232 78 93, 649 69 49
 
Pomoc obejmuje:
 • udzielanie informacji,
 • edukacja, 
 • profilaktyka, 
 • warsztaty, 
 • grupy wsparcia, 
 • treningi
 • świetlice socjoterapeutyczne, 
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • opieka duszpasterska,
 • dopłaty do leczenia i rehabilitacji.
Osoba odpowiedzialna: Ks. Edward Rysztowski
 
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Dom Zacheusza”
 
Kontakt:
Elbląg, ul. Królewiecka 197
tel. (55) 649 69 49
 
Placówka oferuje:
miejsca pobytowe – całodobowe,
 terapię
 
Osoba odpowiedzialna:
Ks. Edward Rysztowski
 
 
ŚWIETLICE
 
Świetlica Socjoterapeutyczna  przy Stowarzyszeniu Katolickim Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - Kościół Bożego Ciała
Kontakt:
Elbląg, ul. Robotnicza 29
tel. (55) 649 69 49
 
Świetlica oferuje:
 • wsparcie terapeutyczne,
 • pomoc w zakresie nauki szkolnej, 
 • dożywianie.
Osoba odpowiedzialna:
Ks. Edward Rysztowski
 
Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”
Kontakt:
Elbląg, ul. Gwiezdna 21
tel. (55) 646 43 63
 
Zakres oferowanej pomocy:
 • prowadzenie programów socjoterapeutycznych poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne, dożywienie dzieci,
 •  zbiórki żywności, 
 • warsztaty pedagogiczne z rodzicami, 
 • rozwój zainteresowań dzieci, 
 • rozwój kulturalny.
Osoba odpowiedzialna: Maria Gallera
 
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Jar” 
Kontakt:
Elbląg, ul. Tuwima 4
tel. 602 132 096
 
Oferowana pomoc:
 • prowadzenie programów socjoterapeutycznych poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne,
 • dożywienie dzieci,
 • zbiórki żywności, 
 • warsztaty pedagogiczne z rodzicami, 
 • rozwój zainteresowań dzieci, 
 • rozwój kulturalny.
Osoba odpowiedzialna: Mirosław Borzęcki
 
Świetlica Dworcowa prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Kontakt:
Elbląg, Plac Dworcowy 3 A
tel. (55) 611 40 38 
 
Zakres działań świetlicy:
 • działania wychowawcze,
 • opiekuńcze, 
 • profilaktyczne
Osoba odpowiedzialna: Anna Szutkowska
 
Romska Świetlica Rodzinna 
Kontakt:
Elbląg, ul. Królewiecka 135
tel. brak
 
Zakres pomocy:
 • prowadzenie programów dla Romów,
 • działania wychowawcze, 
 • opiekuńcze, 
 • edukacyjne, 
 • rozwój zainteresowań dzieci, 
 • rozwój kulturalny.
Osoba odpowiedzialna: Iza Stankiewicz
 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Kontakt:
Elbląg, ul. Łęczycka 26
tel. (55) 611 40 38
 
Proponowana pomoc:
 • działania wychowawcze,
 • opiekuńcze, 
 • edukacyjne, 
 • dożywienie dzieci, 
 • rozwój zainteresowań dzieci, 
 • rozwój kulturalny.
 
Osoba odpowiedzialna: Romuald Januszewicz
 
ŚWIETLICE SZKOLNE POPOŁUDNIOWE
 
Szkoła Podstawowa nr 16
Elbląg, ul. Sadowa 2
tel. (55) 233 42 34 
Osoba odpowiedzialna: Anna Kaczorek
 
 
Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Godlewskiego 1
tel. (55)232 55 59 
Osoba odpowiedzialna: Edward Pietrulewicz
 
Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Słoneczna 14
tel. (55) 233 68 96
Osoba odpowiedzialna: Izabela Cabała
 
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Daszyńskiego 1
tel. (55) 234 18 97
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Antoniszyn
 
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Mickiewicza 41
tel. (55) 233 79 26
Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Sienkiewicz
 
Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Mielczarskiego 45
tel. (55) 232 74 41
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Danczyszyn
 
Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Szańcowa 2
tel. (55) 232 76 28
Osoba odpowiedzialna: Alicja Bałchan
 
Szkoła Podstawowa nr 9
Elbląg, ul. Rodziny Nalazków 20
tel. (55) 233 03 07
Osoba odpowiedzialna: Ewa Horbaczewska 
 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 
Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza 
Kontakt:
Elbląg, ul. B. Chrobrego 4
tel. (55) 233 60 19
 
Zadania i pomoc oferowana przez placówkę:
Placówka socjalizacyjna, zapewnia całodobową opiekę, jak również czuwa nad bezpieczeństwem i rozwojem społecznym swoich podopiecznych.
 
Osoba odpowiedzialna: Barbara Nalińska
 
 
Wielofunkcyjna – Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Kontakt:
Elbląg, ul. Mazurska 6
tel. (55) 642 76 96
 
Zadania placówki:
Placówka typu interwencyjno-socjalizacyjnego zapewnia całodobową opiekę
 
Osoba odpowiedzialna: Joanna Wasielewska
 
OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Kontakt:
Elbląg, ul. Kopernika 27
tel. (55) 234 85 19, 234 59 72
 
Zadania i oferowana pomoc:
 • nauczanie indywidualne,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • dożywianie.
Osoba odpowiedzialna: dyr Leszek Iwańczuk
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Elbląg, ul. Polna 8 a
tel. (55)642 88 85, 642 88 86
 
Zadania placówki i oferowana pomoc:
 • nauczanie indywidualne,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • dożywianie,
 • poradnictwo indywidualne dla rodziców i dzieci.
Osoba odpowiedzialna: Krystyna Miezio
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dział Wspierania Rodziny
i Pieczy Zastępczej
Kontakt:
Elbląg, ul. Winna 9
tel. (55) 230 60 22
 
Oferowana pomoc:
- szkolenia dla  rodzin biologicznych i zastępczych, dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 
Stowarzyszenie Wspierających Adopcję „Urodzone Sercem”
Kontakt:
ul. Winna 9
82-300 Elbląg
tel. 791-736-705
email: adopcja@adopcja.elblag.com.pl 
 
Zadania Stowarzyszenia:
Prowadzenie działań na rzecz przestrzegania prawa dzieci do wychowywania się we właściwym środowisku rodzinnym. 
- Propagowanie różnych form rodzinnej opieki zastępczej, w tym rodzin adopcyjnych i zastępczych. 
- Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom adopcyjnym, zastępczym i innym.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
SĄD REJONOWY
Rodzinny Ośrodek 
Diagnostyczno-Konsultacyjny
Kontakt:
Elbląg, ul. Płk. Dąbka 8-12
tel. (55) 232 78 71
 
Zadania ośrodka:
 • diagnoza,
 • poradnictwo,
 • opieka specjalistyczna w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
Ośrodek Kuratorski Nr 1
Kontakt:
Elbląg, ul. Dolna 14
tel. Sądu (55) 611 22 42
 
Zadania ośrodka:
 • działalność profilaktyczna, 
 • opiekuńczo- wychowawcza,
 • resocjalizacyjno-terapeutyczna.
 
Ośrodek Kuratorski Nr 2
Kontakt:
Elbląg, ul. Obr. Pokoju 40
tel. (55) 611 22 48
 
Zadania ośrodka:
 • działalność profilaktyczna, 
 • opiekuńczo- wychowawcza, 
 • resocjalizacyjno-terapeutyczna.
 
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Kontakt:
Elbląg, ul. 1 Maja 37
tel. (55) 233 82 10
 
Oferowana pomoc:
 • psychoedukacja,
 • psychoterapia, 
 • diagnoza, 
 • konsultacje, 
 • terapia, 
 • profilaktyka,
 • informacja
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Dembiński
 
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej
Kontakt:
ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6, 6a, 7
82-300 Elbląg 
tel. fax (55) 642-44-25
 
Podstawowa działalność Centrum to:
 • mediacje w sprawach cywilnych i karnych;
 • bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne;
 • rzecznictwo interesów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej;
 • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • pomoc ofiarom przemocy;
 • pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 • propagowanie mediacji.
 
Liga Kobiet Polskich
oddział terenowy w Elblągu
Kontakt:
ul. Grunwaldzka 31  82-300 Elbląg
tel./fax (055) 233 49 23
e-mail: lkp.elblag@wp.pl
www:  http://www.lkp.elblag.pl 
 
Obszary działań:
 • działalność charytatywna,
 •  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - odbiorcy: osoby niepracujące,
 • pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy - odbiorcy: osoby niepracujące,
 • doradztwo zawodowe, poradnictwo - odbiorcy: osoby niepracujące,
 • szkolenia, podnoszenie kwalifikacji -  odbiorcy: osoby niepracujące,
Osoba odpowiedzialna: przewodnicząca Danuta Janczuk
 
Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej
Kontakt:
ul. Świętego Ducha 19, 82-300 Elbląg
tel.: (55) 236 25 54
faks: (55) 236 25 54
 
E-mail: esops@esops.pl
            esops@interia.eu
 
Oferowana pomoc:
 • działalność szkoleniowo – edukacyjna, konsultingowa 
 • organizowanie szkoleń, seminariów, sympozjów krajowych, międzynarodowych,
 • przeprowadzanie badań socjologicznych,
 • wydawanie publikacji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, opracowywanie progra mów dotyczących utworzenia domów pomocy społecznej i innych form pomocy instytucjonalnej.
 • organizowanie zajęć w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wiejskich w Jegłowniku.
 • prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym z terenu miasta Elbląga.
 • prowadzenie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prawnego i psychologicznego.
 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku i w Kwietniewie. 
Dyżury pełnią wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści tj psycholog, pedagog oraz prawnicy. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem /55/-236-25-54 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. 
 
Osoba odpowiedzialna: Prezes Anna Szyszka
 
Stan na dzień 1 sierpnia 2012 r.
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%