› bieżące
06:31 / 18.11.2013

Jak będą odśnieżane drogi w naszym regionie?

 Jak będą odśnieżane drogi w naszym regionie?

fot. Konrad Kosacz

Jak co roku, jesienią na drogach krajowych rozpoczyna się zimowa mobilizacja. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowany do odśnieżania 1308 km dróg krajowych – informuje biuro prasowe GDDKiA w Olsztynie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna latem każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, drogowcy udrażniają rowy i ścieki przykrawężnikowe, które będą odprowadzać wodę z topniejącego śniegu, a także remontują uszkodzoną nawierzchnię.

Przy drogach biegnących w miejscach zagrożonych powstawaniem zasp montowane są natomiast siatki z tworzyw sztucznych, które przeciwdziałają nawiewaniu śniegu na jezdnię. W obwodach GDDKiA do pracy przygotowany jest sprzęt: solarki i piaskarki, pługi lemieszowe i pługi wirnikowe, równiarki, spycharki, ładowarki. Pojazdy muszą być gotowe w ciągu godziny od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji odśnieżania lub usuwania śliskości.

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim przygotowane są 272 jednostki sprzętu, w tym: 165 pługów lemieszowych, 17 pługów wirnikowych, 58 solarek, 32 piaskarki. W tej chwili w magazynach w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 12 tys. ton soli oraz 3,5 tys. ton innych materiałów zapewniających szorstkość jezdni zimą. Wzdłuż dróg krajowych ustawiliśmy ok. 80 km zasłon przeciwśnieżnych.

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych dostępne są pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111 oraz w serwisie internetowym GDDKiA w zakładce "Serwis dla kierowców", gdzie można sprawdzić aktualne warunki przejazdu i skorzystać z podglądu dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

Trzy standardy utrzymania

Drogi krajowe na Warmii i Mazurach utrzymywane będą w określonych standardach:

- w standardzie I - około 162,5 km

- w standardzie II - około 640 km

- w standardzie III - około 505,5 km

W standardzie I jezdnie powinny być odśnieżone i odlodzone na całej powierzchni, łącznie z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów, luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska. Na drodze nie może pozostawać warstwa zajeżdżonego śniegu.

W standardzie II drogi są odśnieżane i posypywane na całej ich długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu lub stwierdzenia zjawiska atmosferycznego. W tym standardzie dopuszcza się, w przypadku intensywnych opadów śniegu, do 6 godzin po ustaniu opadów pozostawienie na nawierzchni warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

W standardzie III odśnieżanie jest prowadzone na całych ciągach, natomiast zwalczanie śliskości prowadzone jest tylko na wyznaczonych odcinkach tych dróg, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%.

Poza podstawową siecią dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie odśnieża również drogi serwisowe o łącznej długości 164,5 km.


 

 

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%