› bieżące
06:30 / 03.01.2014

Jak upamiętnić Żołnierzy Wyklętych? Dlaczego nie rondo?

Jak upamiętnić Żołnierzy Wyklętych? Dlaczego nie rondo?

fot. Bartłomiej Ryś

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów podczas ostatniej sesji Rady Miasta było nadanie nazwy ronda przy ul. Agrykola. Radni podzielili się na tych, którzy byli za nadaniem mu nazwy Żołnierzy Wyklętych i tych, którzy się temu sprzeciwiali. Dlaczego?

- Zgadzam się, że należy upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Przypominam jednak słowa wiceprezydenta Marka Pruszaka, który dążył do tego, aby ronda w mieście miały jednolite nazewnictwo, od miast partnerskich. Upamiętnijmy Żołnierzy Wyklętych w inny sposób, nazywając skwer, plac, ulicę – mówił radny Robert Turlej.

Co na to przewodniczący komisji do spraw nazewnictwa ulic Henryk Gawroński?
- Nazwa funkcjonuje już w Polsce, jako nazwa skwerów lub placów, a w Elblągu nazwy rond mają nazwy miast partnerskich – informował radny Henryk Gawroński.

Do tej pory w mieście ronda nazywano nazwami miast partnerskich. Mamy np. rondo Kaliningrad czy Compiegne. Teraz pojawiła się propozycja aby rondo przy ulicy Agrykola nazwano imieniem „Żołnierzy Wyklętych”.

- Powinniśmy o nich pamiętać, jednak jako historyk mam swoje zastrzeżenia. Nazwanie takim mianem ronda jest nie do przyjęcia. Honorujmy tych żołnierzy ale w innym, godnym miejscu - wyjaśniał członek komisji ds. nazewnictwa, radny Ryszard Klim. Radny dodał, że jeżeli nazwa zacznie funkcjonować oczywiste byłoby organizowanie uroczystości związanych z obchodami dnia 1 marca właśnie w tym miejscu. Wiązałoby się to z utrudnieniami w ruchu kołowym.

- Nie widzę zagrożenia wstrzymania ruchu. Nikt nie będzie tam składam kwiatów – oponował radny Jan Redzimski. Zwrócił też uwagę, że środowiska kombatanckie były za przyjęciem takiej nazwy ronda. Radny Paweł Fedorczyk dodał, że nie jest możliwe dojście do jednomyślności w tej sprawie. Przypuszczał, że nikogo nie będzie razić jeżeli rondo otrzyma nazwę Żołnierzy Wyklętych.

Jak widać nazwanie ronda przy ulicy Agrykola budzi wiele kontrowersji. Radni są jednomyślni, że Żołnierzy Wyklętych należy upamiętnić, jednak nie nazywając ich imieniem ronda. Inne propozycje na pewno się wkrótce pojawią. 

3
6
oceń tekst 9 głosów 33%