› bieżące
13:30 / 16.03.2015

Jakub G. odpowie za sprzedaż dopalaczy, ale dopiero w kwietniu

Jakub G. odpowie za sprzedaż dopalaczy, ale dopiero w kwietniu

fot. Paweł Makowski

Dziś o godzinie 12:00 w Sądzie Okręgowym miała się odbyć rozprawa, podczas której Jakub G., właściciel "Pachnącego domu", który działał przy ul. Królewieckiej, usłyszałby zarzut wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy. Dokumentacja sprawy będzie jednak raz jeszcze analizowana - zostanie bowiem uzupełniona o akta kolejnego oskarżonego, Szymona I.

Rozprawa, zdjęta dziś z wokandy, odbędzie się 1 kwietnia. Rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu, sędzia Dorota Zientara wyjaśnia:

Rozprawa została dziś zdjęta z wokandy z tego względu, że postanowiono o włączeniu do postępowania akt drugiego oskarżonego. Sąd musi się zapoznać z nową dokumentacją, w związku z czym proces, którego termin wyznaczono na dzień dzisiejszy, odbędzie się w terminie, który przewidziany był jako drugi, czyli 1 kwietnia bieżącego roku. 

Wówczas pochodzący z Pabianic Jakub G. jak i Szymon I. odpowiedzą przed sądem za przestępstwo, określone w art.165 § 1, pkt. 2 Kodeksu Karnego, z którego wynika, że:

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, (...) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Opisany powyżej czyn związany jest w tym wypadku  z art. 157 § 2 Kodeksu Karnego, który stanowi:

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 11 wspomnianego kodeksu przewiduje, że jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Jaką karę wyznaczy dla oskarżonych? Dowiemy się już za 16 dni.

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%