11:39 / 19.02.2013

Jest szansa na bezpłatne parkowanie, przesunięcie terminu podwyżek i obniżenie czynszów

Jest szansa na bezpłatne parkowanie, przesunięcie terminu podwyżek i obniżenie czynszów

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, prezydent Grzegorz Nowaczyk przedstawił autopoprawkę, która pozwoliłaby na bezpłatne parkowanie mieszkańcom zameldowanym na terenie Strefy Płatnego Parkowania. Radni zgłosili także uwagi związane z przesunięciem wejścia w życie podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej i zmniejszeniem wysokości czynszów za mieszkania komunalne.

Sesja na dobre się nie zaczęła, a radni miejscy zostali zaskoczeni propozycją prezydenta miasta Grzegorza Nowaczyka. Prezydent zaproponował autoporawkę, która zmierza do wprowadzenia zerowej stawki opłat za parkowanie dla tych mieszkańców miasta, którzy są zameldowani na terenie objętym Strefą Płatnego Parkowania.

Oburzeniem zareagował radny Marek Pruszak (PIS), który podkreślił, że taki pomysł zgłaszał już wielokrotnie na posiedzeniach komisji.

- Cieszę się więc, że teraz możemy ten projekt wprowadzić na sesję – odpowiedział prezydent Nowaczyk.

Antoni Czyżyk, w imieniu klubu radnych PO zaproponował, aby wprowadzić obniżki czynszów dla tych mieszkańców lokali komunalnych, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim wniosek o wykup mieszkania.

- Jak wiadomo na procedurę wykupu się czeka, a podwyżki czynszów obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Proponujemy aby mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o wykupienie mieszkania, płacili niższy czynsz. Decydowałaby data złożenia wniosku w Magistracie - mówił przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

Radny Janusz Nowak (SLD) zaproponował, aby przesunąć podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej do momentu, gdy autobusy i tramwaje zaczną kursować normalnie.

Konwent seniorów, który zebrał się podczas sesji w sprawie wprowadzenia tych zmian do porządku obrad tej sesji, zdecydował iż radni zajmą się dziś tymi propozycjami. Jest więc szansa, że mieszkańcy miasta nie będą płacili za parkowanie pod swoimi mieszkaniami, które znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania. Natomiast mieszkańcy, którzy złożą wniosek o wykup mieszkania, będą płacili obniżony czynsz. 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%