› biznes
10:21 / 17.09.2015

Jesteśmy liderem. Inne województwa daleko w tyle

Jesteśmy liderem. Inne województwa daleko w tyle

Nie zawsze jest tak, że jesteśmy najgorsi, osiągamy najsłabsze wyniki i mieścimy się na końcach rankingów. Okazuje się, że jest coś, w czym wyprzedzamy pozostałe regiony Polski, a bierze się to z dbałości samorządów i troski mieszkańców.

Nasze województwo może i nie jest najprężniej rozwijającym się regionem Polski, ale mimo wszystko, mieszkańcy dbają o otaczające nas środowisko, dzięki czemu pod względem selektywnej zbiórki odpadów (tzw. biodegradowalnych) jesteśmy niedoścignięci dla innych województw. Aż 72 procent gmin w warmińsko-mazurskim prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

W skali całego kraju, średnio 53 procent gmin podejmuje te działania. U naszych wschodnich sąsiadów – województwie podlaskim – zaledwie 31 procent gmin (najgorszy wynik w całym kraju) prowadzi zbiórkę odpadów biodegradowalnych, a w województwie pomorskim zaledwie 43 procent gmin! Tuż za nami, ze wskaźnikiem 67 procent prowadzi województwo śląskie.

Skąd takie rozbieżności? Wszystko zależy od decyzji samorządów lokalnych i wojewódzkich. Niewiele osób wie, że selektywna zbiórka bioodpadów nie jest wymagana przez Ministerstwo Finansów. Założeniem resortu jest przede wszystkim segregacja przez gminy odpadów w kategoriach: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. W ustawie nie ma nic na temat odpadów biodegradowalnych, dlatego specjalne pojemniki do ich gromadzenia są rzadkością. W związku z tym można zastanawiać się, co dzieje się z tymi bioodpadami?

Od 2016 roku w gminach mają pojawiać się nowoczesne spalarnie śmieci. W kilku miastach Polski firmy działające w branży energetycznej planują budowy lub już realizują elektrociepłowni, gdzie głównym „paliwem” mają być odpady komunalne. Cały czas wiele gmin odpady biodegradowalne najzwyczajniej składuje lub przetwarza np. na kompost, bądź też wykorzystuje w inny sposób.

Warto przypomnieć, że jak wynika z przyjętych przez nas unijnych zobowiązań, do 2020 roku nasz kraj ma radykalnie ograniczyć ilość składowanych bioodpadów. Ustawa sprzed 4 lat o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że gminy mają ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35 procent wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Obecnie ustawa „śmieciowa” nie nakłada obowiązku na gminy aby organizowały selektywne zbiórki bioodpadów, ale jedynie do ograniczenia masy bioodpadów przeznaczonych do składowania.

 

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%